Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

I. CYKL PRODUKCYJNY
Cykl produkcyjny I. CYKL PRODUKCYJNY Opisany przeze mnie cykl produkcyjny przedstawia proces leczenia 1 osoby. Jako przykład przedstawiłem cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Proces leczenia jest inny, dostosowany indywidualnie dla każdej osoby, jednakże przedstawiłem tutaj wszystkie czynności które są standardowo wykonywane w tego typu przypadkach. Niektóre czynności takie jak np. podawanie środków farmakologicznych czy badanie pacjenta będą się powtarzać kilka czy kilkanaście razy w zależności od potrzeb. Nr Nazwa operacji Jednostka miary Czas wykonania 1. Wstępne badanie pacjenta i jego pobyt w izbie przyjęć. Godzina 0,17 2. Transport pacjenta na oddział szpitalny. Godzina 0,17 3. Umieszczenie pacjenta na oddziale. Godzina 0,17 4. Dokładne badanie pacjenta. Godzina 0,33 5. 5a 5b 5.. 5n Poddanie pacjenta procesowi leczenia poprzez podawanie mu odpowiednich środków farmakologicznych i poddawanie go odpowiednim zabiegom medycznym (powtarza się kilka lub kilkanaście razy i występuje na przemian z operacją 6 [badanie pacjenta]). Godzina W sumie około 288-528 (12-22 dni) 6. 6a 6b 6.. 6n Badanie pacjenta (występuje na przemian z operacją nr 5). Godzina W sumie około 2-3,74 7. Transport pacjenta na badanie echokardiogramem. Godzina 0,17 8. Badanie pacjenta echokardiogramem. Godzina 0,67 9. Transport pacjenta na oddział. Godzina 0,17 10. Stosowanie środków farmakologicznych. Godzina 24-48 11. Końcowe badania pacjenta. Godzina 0,50 12. Transport pacjenta do biura wypisów i przepustek. Godzina 0,17 13. Sporządzanie karty wypisu i oczekiwanie na wypis przez pacjenta. Godzina 0,50 14. Opuszczenie szpitala przez pacjenta. Godzina 0,17 II. CYKL SZEREGOWY Przedstawiony cykl produkcyjny szeregowy przedstawia cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Cykl ten praktycznie dla każdej hospitalizowanej osoby z takim schorzeniem jest inny, dopasowany do jej indywidualnych wymogów. Pewne operacje występują w każdym przypadku, pewne operacje się powtarzają, a jeszcze inne nie występują w każdym przypadku. Standardowo występują takie operacje jak: - Wstępne badanie pacjenta podczas jego pobytu w izbie przyjęć. Jest ono dość pobieżne i trwa z reguły bardzo krótko, około 10 minut. - Następnie pacjent jest transportowany i umieszczany na oddziale szpitalnym. Operacje te trwają również dość krótko, od 15 do 20 minut. - Po umieszczeniu pacjenta na oddziale jest on poddany gruntownemu, dokładnemu badaniu które trwa średnio od 20 do 30 minut. - Po wystawieniu szczegółowej diagnozy formułowane są zalecenia odnośnie dalszego przebiegu procesu leczenia, który jest częścią zasadniczą całego procesu. Długość tego okresu jest zależna od indywidualnych wymagań danego pacjenta. Operacja ta trwa praktycznie całą dobę - około 22 – 23 godziny (5, 5a, 5b, ..., 5n) i występuje na przemian z operacją badania pacjenta (6, 6a, 6b, ..., 6n). W sumie (czas trwania 5 + 5a + 5b + ... + 5n) trwa ona w zależności od stopnia nasilenia choroby od 12 do 22 dni (288-528 godzin). - Kiedy stan zdrowia pacjenta ulegnie wyraźnej poprawie, pod koniec pobytu w szpitalu jest on poddawany badaniem echokardiogramem. Echokardiogram znajduje się w innym skrzydle szpitala, w związku z tym istnieje konieczność transportu pacjenta do w/w pracowni. Badanie wraz z transportem pacjenta w obie strony trwa około 60 minut. - Po w/w badaniu pacjent jeszcze przez około dwie doby przebywa w szpitalu, poczym jest gruntownie badany (przez około 30 minut), a następnie wypisany ze szpitala w około 40 – 50 minut. III. CYKL SZEREGOWO – RÓWNOLEGŁY Cykl produkcyjny przedstawiony przeze mnie jest dość specyficzny. Specyfika jego polega na tym, iż przedstawia on proces leczenia osoby. Trudno jest przedstawić ten cykl jako szeregowo – równoległy. Fakt ten wynika stąd, iż w przedstawionym powyżej przypadku trudno jest rozpoczynać np. kolejny etap leczenia nie znając wyników badań poprzednio stosowanej metody. Jedynym spostrzeżeniem jakie udało mi się poczynić to fakt, iż można skrócić końcowy etap pobytu pacjenta w szpitalu przygotowując odpowiednio wcześniej kartę wypisu. Jednakże czas trwania poszczególnych operacji, a przez to długość samego cyklu produkcyjnego można skracać stosując np. nowoczesne, krócej trwające metody leczenia.