Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

HISTORIA - RENESANS

HISTORIA - RENESANS Początek renesansu polskiego przypada na czasy panowania rodu Jagiellonów. Król Zygmunt Stary wraz ze swoją żoną Boną na przełomie wieków XV i XVI przejmuje włoską kulturę . Trafia ona w Polsce na przygotowany grunt rozwoju politycznego i społecznego i w połowie XVI wieku Polska pod względem rozwoju kulturalnego zrównała się z krajami zachodnioeuropejskimi . Największe ożywienie wywołały zagadnienia polityczne i gospodarcze , związane z sytuacją Polski jako potężnego mocarstwa w polityce zagranicznej oraz tworzącej się rzeczpospolitej wewnątrz kraju ; zagadnienie „ egzekucji praw „ zajmowało umysły szlachty kilkadziesiąt lat i pobudzało do postawienia zasadniczego problemu reformy ustroju . W tej sprawie wyróżnił się Andrzej Frycz Modrzewski wydając dzieło które wkrótce stało się sławne w całej Europie . Polska zajmowała też wybitne miejsce w ruchu reformacyjnym . Była krajem o dużej tolerancji religijnej i właśnie do Polski przybywali reformatorzy z innych krajów uciekając przed prześladowcami. Natomiast polscy reformatorzy brali żywy udział w organizacji nowych wyznań za granicą . Niektórzy nasi biskupi wyróżnili się wybitnym udziałem w refo5rmie kościoła na soborze Trydeckim . Związane z tym traktaty religijne pisane przez Polaków były szeroko znane w całej Europie. W tym okresie rozwinęła się także nauka w Polsce co pociągnęło za sobą szerzenie oświaty w kraju . Pęd szlachty i mieszczan do nauki wyraził się najpierw w licznych podróżach naukowych do Włoch a potem w budowie sieci szkół w całym kraju . Wiek XVI to również okres wspaniałego rozwoju języka polskiego, gdzie ogromną rolę odegrali Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Okres odrodzenia w Polsce trwał nieco ponad 1OO lat , skończył się na przełomie wieków XVI i XVII ustępując miejsca nowym prądom przekazując wielkie dziedzictwo .