Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Grzyby

Grzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie. Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Klasyfikacja grzybów opiera się na sposobach rozmnażania i budowie tych organizmów. Królestwo: Grzyby (Fungi) Gromada: Grzyby właściwe Klasa - Lęgniowce Klasa - Skocznowce Klasa - Glonowce Klasa - Workowce Klasa - Podstawczaki Klasa - Grzyby niedoskonałe Gromada: Porosty Plecha większości grzybów ma budowę strzępkową. Strzępki są mikroskopijnymi, nitkowatymi tworami, mają budowę komórki. Możemy wyróżnić strzępki: proste, rozgałęzione, jednojądrowe, wielojądrowe – tzw. komórczaki, jednokomórkowe, wielokomórkowe. Strzępki mogą mieć postać luźną lub zwartą, tworząc tkankę rzekomą, nazywaną plektenchymąoraz postać zbitą, tworzącą sklerotę. Strzępki tworzą grzybnie, a grzyby wyższe z grzybni tworzą owocniki, służące do rozmnażania. Odżywianie. Grzyby są organizmami heterotroficznymi, zróżnicowanymi na saprofity, pasożyty, symbionty. Saprofity pobierają związki organiczne z innych martwych organizmów, wprowadzając enzymy trawienne do podłoża, a następnie je wchłaniając. pasożyty - są organizmami czerpiącymi związki pokarmowe z innych żywych organizmów. Do pasożytów roślinnych zaliczamy buławinkę czerwoną, hubę, rdzę źdźbłową. symbiotyczne – współistnieją z obopólną korzyścią z innymi organizmami, np. z korzeniami roślin wyższych- tzw. Mikoryza. Grzyby są organizmami oddychającymi tlenowo i beztlenowo (fermentacja), czyli tworzą energię do procesów życiowych U grzybów wyróżniamy rozmnażanie: bezpłciowe, np.: ˇ fragmentacja plechy (pleśniak, kropidlak) ˇ rozłogi (pleśniak) ˇ zarodniki konidialne (pędzlak) ˇ zarodniki w zarodnikach (pleśniak) ˇ pączkowanie (drożdże) ˇ zarodniki workowe ˇ zarodniki podstawkowe płciowe - polega na kopulacji różnoimiennych strzępek, łączeniu gametangiów, tzw. Gametangiogamii, oraz łączeniu gamet. Rola grzybów 1. Uczestniczą w rozkładaniu związków organicznych pochodzących z martwych organizmów. 2.Uczestniczą w krążeniu pierwiastków w przyrodzie. 3.Współżyjąc z korzeniami roślin wyższych wpływają na ich rozwój. 4.Wykorzystywane są w gospodarstwie człowieka do produkcji leków, enzymów, kefirów, serów, alkoholi, piwa 5. Są pokarmem dla zwierząt i człowieka, dostarczając związków mineralnych, witamin 6.Wywołują liczne choroby, wpływają na regulację liczebności populacji wielu gatunków roślin i zwierząt, powodują liczne grzybice u człowieka Sprzężniaki – występują na lądzie, liczą ok. 300 gatunków. Przedstawiciele: rozłożek czerniejący, zrywka, pleśniak. Posiadają strzępki jednokomórkowe, wielojądrowe (komórczaki), których ściana komórkowa zbudowana jest z chityny. Rozmnażają się bezpłciowo oraz płciowo przez zespolenie wielojądrowych organów płciowych Workowce – są bardzo liczną grupą (ok. 30000 gatunków) występującą na różnych podłożach. Przedstawicielami są: drożdze, kropidlaki, pędzlak, smardz, buławinka czerwona, trufla. Ich strzępki mają postać nitkową, są wielokomórkowe. Wytwarzają owocniki o kształtach miseczek, kul, butelek, konsoli. Rozmnażają się bezpłciowo Jądra komórkowe nie łączą się, lecz tworzą pary, nazywane jądrami sprzężonymi. Podstawczaki - to bardzo pospolite grzyby, występujące we wszystkich biocenozach. Przedstawicielami są np.: borowik, muchomor czerwony, rydz, pieczarka polna. Posiadają strzępki nitkowe, rozgałęzione, wielokomórkowe, podzielone ścianami poprzecznymi z perforacją. Tworzą najczęściej owocniki kapeluszowe, owalne, miseczkowe. Rozmnażają się przez zarodniki podstawkowe. Proces płciowy ogranicza , się do połączenia różnoimiennych strzępek.