Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące
Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące Grupy celowe są to grupy, które zostały zorganizowane planowo dla realizacji pewnego celu lub grupy celów, i w których istnieje tylko więź sformalizowana. W grupach celowych dominuje więź rzeczowa i stosunki oparte na stycznościach rzeczowych. Są one tworzone intencjonalnie. Mechanizm tworzenia się grup celowych: 1. Potrzeby ludzkie i dążenie do ich zaspokojenia 2. Przekształcenie potrzeb w interesy, które związane są z systemem wartości. Są nadbudowane nad potrzebami. 3. Dążenie do zaspokojenia interesów prowadzi do stawiania sobie celów. Cel to bardzo określony przedmiot lub stan rzeczy, który ...... lub zbiorowość chce osiągnąć. Cel jest konkretyzacją interesu. Należy odróżnić zrzeszenia od grup celowych przymusowych (np. armia). Cele nie muszą być koniecznie wspólne, lecz mogą być podobne. Cel podobny to cel indywidualny, którego realizacja może być osiągnięta przez zbiorowość ludzi współdziałających. Wielkie grupy celowe, które powstają na zasadach dobrowolności i których cel jest wspólny, podlegają tym samym prawom, tendencjom. Cechy: 1. Rozbudowany system instytucji i urządzeń sformalizowanych, organizacja, która koordynuje i kieruje działaniami osób zrzeszonych. 2. Uczestnictwo ma charakter kontraktowy (prawa i obowiązki) 3. Atmosfera inpersonalości Tendencje: 1. Tendencja do jedności konsolidacja grup podobnych 2. Tendencja do koordynacji i centralizacji. 3. Powstanie kategorii wyspecjalizowanych kierowników ekspertów (wysmukłe struktury organizacyjne) 4. Pojawienie się wysokiego kierownictwa.