Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Geografia 2

Na proces glebotwórczy wpływają takie czynniki jak : - klimat - wody - organizmy żywe - działalność człowieka - ukształtowanie powierzchni - rodzaj skały - czas GLEBA – wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej .Ma budowę ruzełkowatą. W wolnych przestrzeniach krąży woda i powietrze. 4. Poziom Próchnic 3. Wymywanie 2. Wmywanie 1. Poziom skały macierzystej Gleby dzielimy na : - Strefowe (tundrowe, brunatne, bielice, czarnoziemy, kasztanowe ) - Astrefowe ( górskie ,bagienne, mady, czarne ziemie rędziny) Strefowe : Gleby tundrowe występują w klimacie sub-polarnym na północnych krańcach Azji, Ameryki Północnej i Europy. Mająniewielką zawartość próchnicy i bardzo rzadko wykorzystywane pod uprawę. Gleby bielicowe występują na obszarach strefy umiarkowanej , w Europie i Ameryce Północnej, mają dobrze wykształcony poziom próchnicy a nawożenie i nawadnianie podnosi ich jakość. Gleby brunatne i płowe występują w klimacie umiarkowanym , morskim w Azji i zachodniej Europie. Czarnoziemy są to gleby wytworzone na skale lessowej, występuje w klimacie umiarkowanym. Pampa argentyńska, preria północno-amerykańska, południowo wschodnia Australia, to gleby bardzo żyzne o dużej zawartości próchnicy. Gleby kasztanowe występują na obszarach suchych i ciepłych (stepy, obszary prerii w USA, Mongolii i południowo- zachodniej Australii. Szaroziemy pustynne występują na obszarach pustynnych, niewielki poziom próchnicy, gleby bardzo rzadko wykorzystywane pod uprawę, mają szarawą barwę. Czerwonoziemy zawierają dużą ilość związków żelaza, ubogie w próchnicę, trudne do uprawy, występują na obszarach Amazonii, w Ameryce, w środkowej Afryce i na północy Australii. ASTREFOWE Mady –gleby rzeczne bardzo żyzne i bogate w próchnicę, występują wzdłuż dolin rzecznych i w odcinkach ujściowych. Rędziny występują głównie w klimacie umiarkowanym na podłożu skały wapiennej, wymagają wiele zabiegów podnoszących ich urodzajność. W klimacie śródziemnomorskim noszą nazwę terra rossa. Bagienne występują na obszarach zabagnionych, są żyzne ale trudne do uprawy. Czarne ziemie występują na obszarach pobagiennych, mają dużą zawartość próchnicy. Górskie- inicjalne( bardzo słabo wykształcone ) są bardzo płytkie i mało żyzne. Biosfera- jest to sfera organizmów żywych, obejmuje granice litosfery, atmosfery i prawie całej hydrosfery. W biosferze występuje ok. 440 tysięcy gat. Roślin i około 1 miliona gat. Zwierząt. Czynniki geograficzne które wpływają na rozmieszczenie roślin i zwierząt -gleby -ukształtowanie ziemi -rozmieszczenie mórz i oceanów -skład chemiczny wody. Wszystkie organizmy żyjące na danym obszarze tworzą biocenozę, którą dzielimy na wodną i lądową . Lądowa obejmuje rośliny i zwierzęta a wodna rośliny i zwierzęta wodne . W przestrzeni wód oceanicznych wyróżniamy 3 strefy : - przybżyżna (litoralna ) a) jamochłony , skorupiaki , ryby , pierścienice , ślimaki b) brunatnice , zielenice , krasnorosty - otwartego morza a) żółwie , wieloryby , delfiny , kałamarnice b) glony , pierwotniaki , skorupiaki - głębinowa bardzo rozległa , najuboższa w życie organiczne a) świat roślinny nie istnieje b) ryby głębinowe , bezkręgowce