Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY- POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ
GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY- POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ PRZEZ GRUPE SPOL. ROZUMIEMY ZBIOROWOSC LUDZI SKLADAJACA SIĘ Z MINIMUM 3 OS. , ZLACZONYCH WZGLEDNIE TRWALA WIEZIA SPOLECZNA , WEWNETRZNIE ZORGANIZOWANA , O WSPOLNYCH CELACH , WARTOSCIACH , SIADOMIE WYODREBNIAJACA SIĘ Z OTOCZENIA. GRUPA – jest to ściśle określona grupa ludzi , która posiada cel. CECHY GRUPY SPOLECZNEJ: 1) istnienie zbiorowości trzyosobowej 2) istnienie bezpośredniej interakcji pomiędzy członkami grupy 3) istnienie celu grupowego 4) pełna akceptacja przynależności do grupy 5) istnienie norm grupowych ( czasami ustalone są odgórnie ) 6) istnienie wewnętrznej struktury grupowej 7) wspólne wartości 8) trwała więź społeczna ZNACZENIE GRUPY SPOLECZNEJ : - gr. Umożliwia realizować cele , które niemożliwe są do osiągnięcia samodzielnie - gr. Jest źródłem wiedzy i doświadczenia - gr. Przekazuje swoim członkom wartości, postawy , normy życia w grupie ( pożądane i niepożądane ) - gr. Jest źródłem siły fizycznej i psychicznej - gr. Stwarza gwarancje bezpieczeństwa - gr. Stwarza możliwość rozwoju człowieczeństwa