Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ
GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Konflikty o kolonie - Niemcy : Francja ( Alzacja, Lotaryngia, Maroko ) - Francja : Włochy ( Korsyka, Tunis ) - Francja : Anglia ( Kanał Sueski, Afryka Środkowowschodnia ) - Rosja : Anglia ( Afganistan, Persja ) - Anglia : Niemcy ( Bliski Wschód, panowanie na morzu ) - Niemcy : Rosja ( Bałkany, Cieśniny Czarnomorskie ) - Japonia : Rosja ( Mandżuria, Korea, Chiny ) - Turcja : Włochy ( Trypolitania ) - Niemcy : Japonia ( Chiny, wyspy na Pacyfiku ) - AustroWęgry : Rosja ( Bałkany ) 2. Powstanie dwóch przeciwstawnych bloków politycznych i militarnych Trójprzymierze ( państwa centralne ) - Niemcy - Włochy - AustroWęgry Trójporozumienie ( entente cordiale ) - Anglia - Rosja - Francja - Serbia - Japonia - Włochy - Rumunia - USA 3. Konflikty lokalne - pierwszy kryzys marokański 1905 – 1911 między Francją a Niemcami o panowanie w Maroku, które ostatecznie dostało się Francji - drugi kryzys marokański 1911 – 1912 między Włochami a Turcją o Trypolis, trafia on do Włoch - „kocioł bałkański” – Bałkany to mozaika narodowościowa i religijna - Turcja walczy o utrzymanie wpływów na Bałkanach - AustroWęgry dążą do ekspansji na Bałkany; 1908 aneksja Bośni i Hercegowiny - Rosja utrzymuje wpływy w Serbii - I wojna bałkańska 1912 r. : Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Grecja przeciw Turcji - II wojna bałkańska 1913 r. : Serbia, Grecja, Rumunia, Turcja przeciw Bułgarii Przyczyną bezpośrednią I wojny światowej był zamach 28 czerwca 1914 w Sarajewie ( stolicy Bośni ). Przedstawicie organizacji „mlada bosna” Gawriłow Princip dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię Wybuch wojny : 28 VII 1914 AustroWęgry wypowiedział wojnę Serbii - 1 VIII – Niemcy : Rosja - 3 VIII – Niemcy : Francja, Belgia - 4 VIII – Anglia : Niemcy - 6 VIII – AustroWęgry : Rosja - 6 VIII – Anglia : AustroWęgry