Wyszukiwarka:
Artykuły > Opisy lektur >

GENEZA I TYTUŁ „PANA TADEUSZA” A. MICKIWICZA. 1 CHARASTERYSTYKA POLSKIEJ EMIGRACJI NA PODSTAWIE EPILOGU „PANA

BARWA UCZUCIOWA- wyrazu ujawnia uczucia mówiącego dotyczące miejsc, osób, zwierząt. Barwa może być dodatnia (akceptacja), obojętna, ujemna (niechęć). EUFEMIZMY- wyrazy łagodzące ujemną barwę uczuciową wyrazu. GENEZA I TYTUŁ „PANA TADEUSZA” A. MICKIWICZA. 1 CHARASTERYSTYKA POLSKIEJ EMIGRACJI NA PODSTAWIE EPILOGU „PANA TADEUSZA”- A) środowisko skłócone, żyjące w niepewności w strachu, zwalczające się wzajemnie, ulegające nienawiści „Plwają na siebie żrą jedni drugich”. B) utwory Mickiewicza miały być pokrzepieniem dla emigrantów i próba ich pogodzenia, pokrzepienia miała wynikać z powrotu do „kraju lat dziecinnych” 2 ZNACZENIE TYTUŁU- A)Zajazd Szlachecki- zbrojny najazd szlachty  na jakieś posiadłości w celu jej odebrania, był to sposób wprowadzania w życie wyroków sądowych.. STOLNIK HORESZKA- popiera Konstytucje 3-go maja, jest szanowany w okolicy, słynie z gościnności, jest zwolennikiem reform, jest podstępny w stosunku do Jacka Soplicy, przeciwnik Targowicy, patriota, bogacz, dumny, szlachcic magnat HRABIA HORESZKO- typ romantyka, krewny nieżyjącego Stolnika, kształcił się zagranicą, ubiera się w stylu angielskim lub francuskim, rysownik uważający się za artystę, zna się na polowaniu, by żołnierzem legionów w randze pułkownika. SĘDZIA SOPLICA- przestrzega tradycji (zegar z pozytywką), jest wykształcony, jest uczciwy, pała zapałem do walki, człowiek nieodpowiedzialny, naiwny, stoi na straży polskich obyczajów, w stroju nosił żupan i kontusz, brat Jacka, wychowywał Tadeusza i Zosię. MACIEJ DOBRZYŃSKI- staszy człowiek, szlachetny, odważny, był patriotą, przeciwnik Targowicy, wróg Moskali, zmieniał swoje poglądy polityczne zawsze z dobrem da narodu. Dobrzyński krytykował warcholstwo szlachty, anarchie i nadużywanie liberum veta. LOSY JACKA SOPLICY- 1. Jacek Soplica- szlachcic, dumny, wpływowy, awanturnik. 2. Wizyty w domu Stolnika Horeszki. 3. Miłość do Ewy Horeszkówny. 4.Podanie czarnej polewki- niezgoda na małżeństwo. 5.Małżeństwo Soplicy z matką Tadeusza. 6. Śmierć żony, nałóg pijaństwa. 7. Zabójstwo Stolnika podczas ataku Moskali. 8. Posądzenie o zdradę. 9. Ucieczka z kraju. 10. Działalność kwestarza i zmiana osobowości. 11. Walka za kraj. 12. Pobyt w więzieniu austriackim w Szpilbergu. 13. Ksiądz Robak żołnierzem armii Napoleońskiej. 14. Przygotowanie powstania na Litwie. 15. Uratowanie życia Tadeuszowi i Hrabiemu podczas polowania. 16. Uratowanie Sędziego. 17. Wyznanie Robaka. 18. Gerwazy przebacza Soplicy. CECH „PANA TADEUSZA” JAKO EPOPEI- 1. Narrator opisuje zdarzenia, uczucia bohaterów, miejsca (narrator wszechwiedzący). 2. Utwór wierszowany, wiersz 13-nasto głoskowy. 3. Styl utworu, metafory, apostrofy, porównania Homeryckie. 4. Przenikanie się dwóch światów ludzkiego i przyrodniczego. 5. Sceny bitewne (obrona Soplicowa). 6. Utwór wielowątkowy. 7. Przedstawienie sytuacji narodu w przełomowym momencie historycznym: a) Kampania Napoleońska i szansa na niepodległość Polski b) schyłek świata i obyczajów szlacheckich (Ostatni Zajazd).