Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

GAZ ZIEMNY
GAZ ZIEMNY Zyskuje na znaczeniu ze względu na: niskie koszty wydobycia i transportu, wysoką kaloryczność (4,5 – 9 kcal/m³) i szybkie uzyskiwanie efektów termicznych, nieuciążliwe dla środowiska spalanie. Udział w światowym bilansie energii pierwotnej: 23% (w Polsce 9%) Światowe zasoby:150 bln m³ Największe złoża: 1. Rosja ponad 60 bln m³ (płn. część niziny Zachodniosyberyjskiej 26,5 bln, rejon Nadym – Pur – Taz 21 bln, płw. Jamał 5,8 bln) 2. Iran 21 bln m³ 3. Katar 9 bln m³ 4. Morze Północne 5,4 bln m³ 5. Algieria 3,7 bln m³ 6. Zatoka Meksykańska Światowe wydobycie: ok. 2,4bln m³ Najwięksi producenci: 1. Rosja 600 mld m³ 2. Usa 540 mld m³ 3. Kanada 180 mld m³ 4. Indonezja 92 mld m³ 5. Wielka Brytania 90 mld m³ 6. Holandia 89 mld m³ Podstawowym rodzajem transportu gazu do miejsc zużycia są gazociągi magistralne. Zasoby W Polsce: ok. 150 mld m³ Roczne wydobycie: 4,73 mld m³ (2 mld m³ gaz wysokometanowy i 2,7 mld m³ gaz zaazotowany), pokrywa 38% krajowego zapotrzebowania (13 mld m³) Obszary wydobycia: - Podkarpacie - Kotlina Sandomierska - Nizina Wielkopolska - Zagłębie Gorzowskie - Teren górnego i dolnego śląska - Szelf morza Bałtyckiego