Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje polityki gospodarczej:
Funkcje polityki gospodarczej: Zapewnienie dopływu środków niezbędnych dla realizacji funkcji zewnętrznych i wewnętrznych państwa. wspieranie rozwoju wybranych sektorów gospodarczych osłona przed zagraniczną konkurencją ochrona konkurencji przed działaniami monopolistycznymi przeciwdziałanie czynnikom kryzysowym i stagnacyjnym oraz pobudzanie koniunktury i sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu ochrona środowiska i zachowanie ładu przestrzennego utrzymanie ładu społecznego