Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse jednostek samorządu wojewódzkiego
Finanse jednostek samorządu wojewódzkiego Dochodami trwałymi są 1.udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości a)1,5% wpływów z podatku dochodowego od os. fiz. zamieszkałych na terenie województwa b)0,5% wpływów z podatku dochodowego od os. prawnych i j.o. nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie woj. 2.subwencja ogólna- składa się z części: -oświatowej -drogowej -wyrównawczej 3.dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gosp. dom. 4.dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 5.dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa zwłaszcza z zakresu pomocy społ. 6.odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rach. bankowych 7.dochody z majątku województwa