Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dziedziny polityki gospodarczej
Dziedziny polityki gospodarczej: Polityka makro i mikroekonomiczna polityka wzrostu ,polityka strukturalna, regionalna , ekologiczna Kryterium przedmiot pozwala wydzielić np. politykę przemysłową, rolną , handlową, komunikacyjną, komunalną.