Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Dynastia Piastów
Dynastia Piastów - książęta polscy lata władca 960?-992 Mieszko I 992-1025 Bolesław I Chrobry 1025-1034 Mieszko II Lambert 1034-1058 Kazimierz I Odnowiciel 1058-1079 Bolesław II Śmiały 1079-1102 Władysław I Herman 1102-1107 Zbigniew 1102-1138 Bolesław III Krzywousty Książęta krakowscy lata władca 1138-1146 Władysław II Wygnaniec 1146-1173 Bolesław IV Kędzierzawy 1173-1177 Mieszko III Stary 1177-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy 1191 Mieszko III 1194-1199 Leszek I Biały 1195 Mieszko III 1199-1202 Mieszko III 1202 Władysław III Laskonogi 1202-1210 Leszek I 1210-1211 Mieszko Plątonogi 1211-1227 Leszek I 1227-1228 Władysław III 1228-1229 Henryk I Brodaty 1229-1232 Konrad I Mazowiecki 1230 Władysław III 1232-1238 Henryk I 1238-1241 Henryk II Pobożny 1241-1243 Konrad I Mazowiecki 1243-1279 Bolesław V Wstydliwy 1279-1288 Leszek II Czarny 1288-1290 Henryk IV (Probus) 1290-1291 Przemysław II Dynastia czeska lata władca 1291-1305 Wacław II Dynastia Piastów - królowie Polski lata władca 1305-1333 Władysław I Łokietek 1333-1370 Kazimierz III Wielki Dynastia andegaweńska lata władca 1370-1382 Ludwik 1383-1399 Jadwiga