Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Dołęga-Mostowicz Tadeusz
Dołęga-Mostowicz Tadeusz

• ur. 1898 • zm. 1939 •
  

Tadeusz Mostowicz urodził się w 1898 roku w Okuniewie w guberni Witebskiej. Przydomkiem Dołęga posługiwał się od połowy lat
dwudziestych, kiedy to rozpoczął pracę dziennikarską w stolicy (herbem Dołęga pieczętowała się rodzina matki pisarza, Stanisławy z
Potopowiczów). Jako kapitan Wojska Polskiego zginął w Kutach ( w pobliżu granicy rumuńskiej) we wrześniu 1939 roku, w 1978
pochowany został na Powązkach w Warszawie. Oprócz Kariery Nikodema Dyzmy (1931) opublikował 15 powieści, spośród których
największą popularność zyskały m.in.: Prokurator Alicja Horn (1933), Dr Murek zredukowany i Drugie życie dra Murka (1936),
Znachor (1937), Profesor Wilczur (1939), Pamiętnik pani Hanki (1939). T. Dołęga–Mostowicz swym pisarstwem w idealny wręcz
sposób odpowiedział na zapotrzebowanie obiegu popularnego.