Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Dodatkowy protokół do traktatu radziecko - niemieckiego o granicach i przyjaźni z 28 IX 1939

Dodatkowy protokół do traktatu radziecko - niemieckiego o granicach i przyjaźni z 28 IX 1939 Niżej podpisani pełnomocnicy stwierdzają zgodę Rządu Rzeszy Niemieckiej i Rządu ZSRR na następujące: Tajny protokół dodatkowy podpisany dnia 23 sierpnia 1939 roku zostaje zmieniony w jego pierwszym punkcie w ten sposób, że obszar państwa litewskiego wchodzi w strefę wpływów Związku Radzieckiego, podczas gdy z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego wchodzi w strefę wpływów Rzeszy Niemieckiej. Z chwilą, gdy Rząd Radziecki poczyni specjalne kroki na terytorium litewskim, celem zrealizowania swych interesów, obecna niemiecko-litewska granica zostanie zrektyfikowana w ten sposób, że terytorium litewskie, które leży na południe i południowy zachód od linii zaznaczonej na załączonej mapie, przypadnie Niemcom. Protokół ustala dalej, że obowiązujące umowy gospodarcze między Niemcami i Litwą nic nie ucierpią z powodu wyżej wymienionych kroków Związku radzieckiego. Za Rząd rzeszy - J.J. Ribbentrop Pełn. Rządu ZSRR - Mołotow