Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dobrobyt
Dobrobyt. Z perspektywy polityki społecznej istotnym elementem oceny dobrobyty jest subiektywna ocena własnej sytuacji, kulturowe podstawy życia, poziom dobrego samopoczucia w ramach danych warunków gospodarczych. Z takiej subiektywnej perspektywy dobrobyt jest pojęciem względnym. Odróżnia się pojęcia dobrobytu gospodarczego i społecznego. Dobrobyt gospodarczy – określa stopień zaspokojenia potrzeb ludności, które rozpatrywane są przez pryzmat ekonomicznych form ich realizacji (ekonomiści pisząc o dobrobycie mają na myśli dobrobyt majątkowy). Dobrobyt społeczny – określa stopień zaspokojenia całości potrzeb ludności, a więc także potrzeb w zakresie oświaty, opieki lekarskiej, itp. Nie jest możliwy do zakwalifikowania. Mierzenie dobrobytu odnosi się do jednostek lub większych zbiorowości. Dobrobyt społeczeństwa nie jest jednak zwykłą sumą dobrobytów jednostkowych.