Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Daty związane z monarchią Franków (IV - X w.)

Daty związane z monarchią Franków (IV - X w.) Data Wydarzenie 355 Osiedlenie się Franków w granicach rzymskiej Galii 486-507 Chlodwig, władca Franków, podporządkowuje sobie większość Galli; kodyfikacja prawa Franków Salickich 496 Chrzest Chlodwiga; Frankowie przyjmują katolicyzm 511 Śmierć Chlodwiga, początek rozdrobnienia państwa Franków, dalsze podboje prowadzone przez poszczególnych władadców VII w. Wzrost znaczenia stanowiska majordoma 687 Pepin z Heristalu jednoczy większość ziem Franków 721 Karol Młot, nieślubny syn Pepina, utrwala swą władzę jako majordom 732 Odparcie kolejnego najazdu arabskiego(bitwa pod Poitiers) 751 Odsunięcie Merowingów od władzy przez Pepina Małego; początek panowania Karolingów 754 Wyprawa do Italii przeciw Longobardom, utworzenie Państwa Kościelnego 758-814 Panowanie Karola Wielkiego: wojny przeciwko Sasom, Longobardom, Wizgotom, Awarom, Słowianom, Arabom w Hiszpanii; rozszerzenie terytorium państwa 792 Libri Carolini - Karol ogłasza się zwierzchnikiem całego zachodniego chrześcijaństwa 800 Koronacja Karola Wielkiego w Rzymie na cesarza 812 Uznanie tytułu cesarskiego przez cesarza Bizancjum IX w. Normanowie pustoszą wybrzeża, stopniowo atakują także miasta w głębi lądu 814-843 Panowanie Ludwika I Pobożnego, osłabienie władzy centralnej 843 Traktat w Verdun - podział państwa między Lotara I (uzyskał tytuł cesarza, Włochy i pas dzielnic centralnych), Ludwika Niemieckiego (wsch. część kraju) i Karola Łysego(zach. część kraju) 885-887 Przejściowe zjednoczenie państwa Karolingów pod berłem Karola Grubego 887 Abdykacja Karola Grubego, nowi królowie we Francji, Niemczech, Grn Burgundii i Włoszech 911 Śmieć Ludwika Dziecięcia, ostatniego Karolinga na tronie Niemiec 987 Śmierć Ludwika V - wygaśnięcie Karolingów we Francji majordom [łac. major = wiekszy, starszy + domus = dom], majordomus, w państwie Franków za Merowingów, od VI w. - urzędnik zarządzający dworem królewskim; od czasów Pepina z Heristalu z rodu Karolingów majordomowie byli faktycznymi władcami państwa; ostatni majordom Pepin Mały w 751 został królem Franków. Także - marszałek dworu; zarządca domow wielkopańskich