Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

DOROBEK PRAWNY UE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
DOROBEK PRAWNY UE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA Dorobek prawny w dziedzinie ochrony środowiska (environmental acquis), stanowi większość ustawodawstwa Unii Europejskiej z tego zakresu, które kraje stowarzyszone Europy Środkowej i Wschodniej muszą transponować i wdrożyć do swoich krajowych systemów prawnych, jako warunek członkostwa w Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że poza aktami prawnymi, prawo i polityka Unii Europejskiej zawiera wiele zaleceń, informacji (komunikatów) i innych dokumentów kierunkowych istotnych dla zrozumienia polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Akty prawne o których będę mówił obejmują dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej, tworzące jej dorobek prawny w zakresie ochrony środowiska do 1 lipca 1997 r. Podzielone są na dziewięć grup: A – I (każda z grup obejmuje część ochrony środowiska np.: jakość powietrza, jakość wody, gospodarowanie odpadami, ochrona przyrody i inne). Każda z nich składa się z dwóch części: 1 - ustawodawstwo nie objęte Białą Księgą. Są to akty prawne nie objęte "Białą Księgą w sprawie przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i wschodniej do integracji z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej" Komisji Europejskiej. 2 - ustawodawstwo Białej Księgi. Są to akty prawne z zakresu ochrony środowiska, objęte przez Białą Księgę z 1995 r. Każda część jest dalej podzielona na dyrektywy i rozporządzenia i wskazuje poprawki i pomocnicze akty wdrażające Komisji Europejskiej. http://tatarczuch-adwokat.pl/aktualnosci/pozwy-frankowiczow/