Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

DEFICYT BUDŻETOWY, MECHANIZM POWSTAWANIA, SKUTKI
DEFICYT BUDŻETOWY, MECHANIZM POWSTAWANIA, SKUTKI Deficyt budżetowy, niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej - nadwyżka wydatków nad dochodami). Źródłami finansowania deficytu budżetowego mogą być kredyty bankowe udzielane przez bank centralny, emisja papierów wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych), podwyższenie stopy podatkowej, a w ostateczności dodatkowa emisja pieniądza. Deficyt budżetowy, przy niewielkich jego rozmiarach, może mieć korzystny wpływ na gospodarkę, zwłaszcza w okresie recesji (interwencjonizm państwowy). Przekroczenie jego "bezpiecznej" granicy (5% produktu narodowego brutto) może wywołać poważne zaburzenia w gospodarce (inflacja). Nurty neoklasyczne – „efekt wypychania” => podstawową konsekwencją deficytu budżetowego jest wzrost zapotrzebowania rządu na kredyt => wzrost popytu na kredyt prowadzi do wzrostu st.% W tej sytuacji sektor prywatny odkłada inwestycje. Neokeynesiści mówią, że zrównoważony budżet nie oznacza zrównoważonej gospodarki.