Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czynniki decydujące o kształcie i wyborze systemu gospodarczego




Czynniki decydujące o kształcie i wyborze systemu gospodarczego Decyzje o kształcie systemu gospodarczego zapadają na dwóch płaszczyznach to jest: j. wyborze między GR a GNR k. zależy to też wg jakiego modelu tych gospodarek – R [1,2,3] czy NR [A,B,C] Czynnikiem o podstawowym znaczeniu jest charakter własności środków produkcji - jeżeli w gospodarce dominuje własność prywatna to może to być wyłącznie GR a gdy państwo jest właścicielem wtedy mamy do wyboru GR i GNR. Poziom rozwoju sił wytwórczych – znajduje wyraz w poziomie stosowanej techniki a także poziomie infrastruktury, a z drugiej strony w stopniu podziału pracy. Gdy mówimy o stopniu podziału pracy to da się go mierzyć ilością faz produkcyjnych, które przechodzi surowiec od momentu jego pozyskania go w przyrodzie do otrzymania gotowego produktu. Im wyższy poziom rozwoju gospodarczego tym większa jest ilość faz produkcyjnych. Uwarunkowania o cha-erze kulturowym: dominujące religie wpływające na kształt norm etycznych; pewien zbiór cech zwany cha-erem narodowym. Czynnik o cha-erze subiektywnym to czynnik doktrynalny – chodzi tu o zbiór poglądów na temat roli państwa a roli państwa w gospodarce w szczególności. Cechy konstytutywne: ustalanie cen (GNR – władza publiczna; GR – ustalona przez rynek) i sposób planowania.