Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czemu służy kategoria należnych dochodów podatków gmin
Czemu służy kategoria należnych dochodów podatków gmin Podatki samorządowe są przypisane ustawowo JST w zakresie ustalania ich wysokości. Związane są z podmiotem uprawnionym do ustalania stawek i poboru podatków. Są to dochody własne, rozumiane jako te z wpływów budżetowych, które trwale związane są z dochodami władz lokalnych, oddawane są do ich dyspozycji bezterminowo i w całości tzn. żadne inne podmioty w państwie nie partycypują w tych wpływach.