Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Conrad Joseph

Conrad Joseph

• ur. 1857 • zm. 1924 •

  
Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski, urodził się 3 XII 1857 w Berdyczowie. Jako chłopiec został wywieziony
wraz z rodzicami do Wołogdy, dokąd władze carskie zesłały jego ojca za działalność konspiracyjną. Rychło osierocony, pozostawał
pod opieką wuja, Tadeusza Bobrowskiego. W 1874 udał się do Marsylii, gdzie rozpoczął karierę marynarską. W 1878 zaciągnął się
na statek brytyjski - i wówczas po raz pierwszy zetknął się z językiem angielskim, który później miał się stać językiem jego
twórczości. W 1886 uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Jako kapitan pływał m.in. do Australii, Indii, Afryki (Kongo).W 1894 rozstał się z
pływaniem i poświęcił literaturze. Jego pierwszą powieścią było Szaleństwo Almayera (1895). Do najważniejszych dzieł Conrada
zaliczyć można: Lorda Jima (1900), Jądro ciemności (1902), Nostromo (1904), Zwierciadło morza (1906), Los (1914), Smugę cienia
(1917). Większość utworów Conrada wiąże się z tematyką morską czy, ogólniej, "egzotyczną", ale są też wśród nich powieści
"europejskie", takie jak W oczach Zachodu (1911), czy Tajny agent (1907); w tym ostatnim dziele zajmuje się działalnością
londyńskich anarchistów. Jego twórczość weszła do klasyki prozy angielskiej. Zmarł 3 VII 1924 w Oswalds k. Canterbury.