Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co oznaczała orientacja produkcyjna firmy „New World” przed rokiem 1980?

Co oznaczała orientacja produkcyjna firmy „New World” przed rokiem 1980? Orientacja produkcyjna firmy „New World” odznaczała się koncentracją na wysokiej wydajności produkcji i szerokiej dystrybucji. Firma wychodziła z błędnej, jak się okazało, tezy, że konsumenci będą faworyzować o jej produkty. Koncentrując się na produkcji, zaniedbano innowacje techniczne produktu jak i zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ( marketing nie był w ogóle brany pod uwagę, pracownicy byli niezadowoleni z warunków pracy) lecz przede wszystkim zaniedbano współpracę firmy z klientem. 2. Co doprowadziło do pogorszenia sytuacji firmy w tym okresie? Do pogorszenia sytuacji firmy doprowadziły między innymi:  Brak inwestycji na unowocześnianie i ulepszanie produktu(od 30lat produkowaną tę samą kuchenkę)oraz linii produkcyjnej, co sprawiało, że wyrób stał się mało atrakcyjny dla klientów i niekonkurencyjny dla podobnych wyrobów innych firm  Wysokie koszty produkcji, co pociąga za sobą wysokie ceny  Bardzo złe stosunki między pracownikami a pracodawcami oraz bardzo niskie morale wśród załogi. Wynikało to głównie z monotonii pracy i przestojów w produkcji. Powodowało to spadek wydajności pracy i jakości wytwarzanych produktów.  Rozwój konkurencji zagranicznej a co za tym idzie wzrost dostaw konkurencyjnych kuchenek na rynek. 3. Jakie zmiany wprowadził nowy kierownik ds. marketingu? Zmiany wprowadzone przez nowego kierownika:  Zainstalowanie nowej zrobotyzowanej automatycznej linii montażowej  Zastosowanie suchej farby, którą można było zmieniać w ciągu zaledwie kilku minut  Przeprowadzenie badań rynku, w celu określenia jakiego typu kuchenki potrzebują potencjalni nabywcy  Nowy system doboru oraz zmiany kształtu kuchenek w zależności od tego czego sobie życzy klient  Obniżenie kosztów produkcji przez zmianę farby ( na tańszą i bardziej wydajną ) oraz materiału ( stal 16 zamiast stali 8, która jest tańsza i łatwiejsza w obróbce)  Zastąpienie większości prac ręcznych pracami o innym charakterze, jak nadzór, obsługa itp. Robotnicy pracują ciężej ale są lepiej opłacani. Zmiany zaproponowane przez nas:  Wprowadzenie do produkcji kuchenek elektryczno-gazowych  Wyposażenie kuchenek w prosty w obsłudze rożen  Kooperacja z tanimi producentami podzespołów z Azji Wschodniej (korzystne kontrakty)  Stworzenie pakietu akcji pracowniczych z corocznymi dywidendami uzależnionymi od zysków firmy. Powiązanie dochodów pracowników z wynikami ekonomicznymi firmy(premie)  Kooperacja z producentami artykułów gospodarstwa domowego ( działających na rynku) w celu stworzenia kompleksowej oferty wyposażenia nowoczesnej kuchni  Dostosowanie linii produkcyjnych do międzynarodowych norm jakościowych (ISO/9001, 9002) w celu zyskania zaufania klientów do jakości produktów oferowanych przez firmę  Uaktywnienie działalności promocyjnej i reklamowej przejawiającej się w uczestnictwie w targach i wystawach międzynarodowych branży AGD  Intensywna reklama w mediach  Intensywne szkolenia kadry robotniczej jak i administracyjnej.  Rozbudowanie sieci całodobowych serwisów 4. W jaki sposób zmiany te odmieniły funkcjonowanie firmy? Wprowadzone zmiany zasadniczo zmieniły sytuację w firmie. Przede wszystkim znacznie polepszyły się stosunki między pracownikami, a pracodawcą poprzez zmianę charakteru niektórych prac, poprawienie warunków płacowych, wprowadzenie systemu motywacji w postaci funduszu premiowego oraz dywidend jak również wprowadzenie szkoleń pracowniczych. Pracownicy są bardziej zadowoleni i mają świadomość swojego udziału w sukcesie firmy. Ponadto zwiększyła się wydajność pracy oraz jakość wytwarzanych produktów przez zastosowanie nowej linii produkcyjnej oraz dostosowanie do międzynarodowych norm jakościowych. Przeprowadzone zmiany przyczyniły się do znacznego wzrostu sprzedaży kuchenek firmy „New World” i pozwalają jej aktualnie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku. 5. Jak zmiany te wpłynęły na : - konsumentów? - podejście firmy do konsumentów? Wprowadzenie licznych zmian w wyglądzie i wyposażeniu kuchenek wpłynęło bardzo dobrze na wizerunek firmy wśród konsumentów. Jak potwierdziły badania ludziom nie podobają się już kuchenki starego typu. Nowe rozwiązania produkcyjne pozwalają na dobór koloru oraz rozmiarów kuchenki do szczególnych potrzeb klientów oraz dopasowanie do innych elementów i wyposażenia nowoczesnej kuchni. Dzięki intensywnej reklamie, uczestnictwie w targach oraz dopasowaniu do europejskich norm jakościowych konsumenci przekonują się o dobrej jakości wyrobów firmy co uwidacznia się w rosnącym popycie na produkty „New World” Również stosunek firmy do konsumentów uległ zmianie. Przez badania marketingowe firma stara się określić potrzeby klienta i głównie nimi kieruje się przy kreowaniu nowych produktów. Zaspokojenie potrzeb klienta jest głównym celem tego przedsiębiorstwa. 6. Czym jest aktualnie marketing dla tego przedsiębiorstwa? Marketing jest dla tej firmy nadrzędną funkcją koordynującą pracę poszczególnych działów i działań przedsiębiorstwa. Ma to na celu zaspokojenie w jak najlepszym stopniu potrzeb klienta. Pełni on również funkcję poznawczą. Dzięki badaniom rynku firma uzyskuje informację na temat zmian w przedsiębiorstwach konkurencyjnych, innowacji technologicznych oraz potrzeb klientów dzięki czemu może odpowiednio wcześnie zainicjować zmiany mające na celu dostosowanie się do rynku. Ponadto marketing, poprzez reklamę i akcje promocyjne, zajmuje się również aktywnym kształtowaniem struktury potrzeb konsumentów w taki sposób, aby odpowiadała ona interesom firmy.