Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE?
CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE? Władza jest to możliwość wpływania jednostki lub grupy (wynikająca z zajmowanej pozycji) ma zachowania innych ludzi oraz kontrolowania ich zachowania w celu sprawienia aby wpływ ten był skuteczny. Zakłada ona stosunek dominowania i subordynacji, w którym wykorzystuje się przymus i zachętę. Żadna władza nie jest skuteczna bez przyzwolenia podwładnych czyli bez ich posłuszeństwa. Istnieje wtedy gdy kierowani działają zgodnie ze swoją wolą, wykonując zaakceptowane przez siebie cele, a przełożeni mają określone uprawnienia. Charakteryzuje się: zaufanie podwładnego do przełożonego oparte na autorytecie zwierzchnika, prestiż społeczny, nawyk podwładnych do uznania władzy za legalną, obawa podwładnego. Może być sprawowana na podstawie : nagród, kar, kompetencji, norm, możliwości identyfikacji w grupie. Czyli władza to możność kierowania ludźmi. Rodzaje władzy (Weber) - charyzmatyczna – oparta na osobowościowych cechach przywódcy - racjonalna – oparta na legalnych określonych przepisami prawnymi kompetencjach zwierzchników - oparta na tradycyjnych postawach. https://systemdkp.pl/