Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI REDYSTRYBUCYJNYCH (TRANSFEROWYCH)
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI REDYSTRYBUCYJNYCH (TRANSFEROWYCH) Drugą grupę strumieni pieniężnych wyróżnionych w oparciu o kryteria podmiotowe stanowią przychody i wydatki redystrybucyjne (transfery obejmujące płatności dokonywane z różnych tytułów). Ich wspólną cechą jest występowanie materialnego ekwiwalentu za przekazywany pieniądz. Strumienie redystrybucyjne obejmują: - podatki i opłaty, - renty i zasiłki, - subwencje i dotacje, - odsetki. Charakteryzują się tym, że są regulowane przez mechanizm rynkowy. https://www.alerejsy.pl/