Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Średniowiecze >

Boska Komedia Dantego Alighieri - arcydziełem poetyckim średniowiecza
Boska Komedia Dantego Alighieri - arcydziełem poetyckim średniowiecza.

Twórca żył w latach 1265 - 1321. Jego ojczyzną była Florencja. Gdy jego partia polityczna poniosła klęskę ze zwolennikami papieża został zmuszony do opuszczenia kraju.

Boska Komedia

Dzieli się na trzy części: piekło, czyściec, raj. W utworze tym poeta w towarzystwie Wergiliusza a potem ukochanej Beatrycze odbywa wędrówkę po tych ziemskich krainach. autor przedstawia wznoszenie się człowieka z upadku i grzechu przez poznanie swoich win i pokutę ku świętości. Z pasją piętnuje zło, występuje w obronie krzywdzonych, przejawia humanistyczną wiarę w człowieka i troskę o jego ludzkie potrzeby oraz prawo do szczęścia. Występuje przeciwko krępującym człowieka dogmatom kościelnym i podważa nietykalność autorytetu papieża. Dzieło jest obrazem ówczesnego realistycznie odmalowanego świata. Utwór został napisany po włosku. Wszystkie te cech świadczą o tym, że Boska Komedia jest pomostem pomiędzy średniowieczem a odrodzeniem.