Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Baza monetarna
Baza monetarna oznacza gotówkę i depozyty na rachunkach w banku centralnym. Bank centralny jest emitentem pieniądza jest też bankiem banków, bankiem państwowym finansuje deficyt budżetowy państwa.