Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNESPLAN FIRMY „SAN”
BIZNESPLAN FIRMY „SAN” I Podsumowanie i wnioski końcowe. Podsumowując moją pracę , będę starał się przybliżyć i opisać w kilku zdaniach to co jest w niej zawarte. Moja firma nosi prosto brzmiącą nazwę SAN Zaczynamy działalność gospodarczą, a co się z tym wiąże, musimy być : uczciwi, solidni i mieć profesjonalny stosunek do stawianych nam wymagań . Zdecydowaliśmy się aby nasza firma była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , gdyż będzie bardziej od innych wiarygodna dla partnerów. Przedmiotem naszej działalności jest organizacja spotkań, imprez promocyjnych, kreowanie wizerunku firm zlecających nam prace na ich rzecz. Prowadzimy ustalenia, negocjujemy, umawiamy strony ze sobą, podpisujemy kontrakty, jesteśmy szybcy i dyskretni. Siedziba firmy będzie mieścić się w centrum Warszawy. Tego wyboru dokonaliśmy pod kątem łatwości dojazdu, bliskości wszystkich ważnych placówek z którymi współpracujemy. Na obszar działalności wybraliśmy województwo warszawskie, a także większe miasta takie jak: Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice. Duże miasta mają to do siebie, że są przyjazne dla obcego kapitału i jego właścicieli. Dobra komunikacja i duża ilość hoteli przemawia za słusznością naszego wyboru. Misją naszej firmy jest być: profesjonalistami, spółką terminową, wiarygodną. Produktem naszej firmy nie jest wyrób, a usługa. Rynek tego rodzaju usług jest bardzo skromny, a co się z tym wiąże mamy bardzo skromną konkurencję, która nie daje się nam we znaki. Popyt na rynku jest duży, ponieważ tylko duże firmy posiadają swoje komórki public relations. Wszystkie firmy małe i średnie powinny starać się stworzyć swój jak najlepszy wizerunek. W związku z tym, że firma PR-owska jest firmą szczególną nie zamierzamy reklamować się w sposób konwencjonalny. Jedyne informacje o naszej firmie będzie można znaleźć na stronach internetu, w czasopismach fachowych oraz w naszej siedzibie. II a) Charakterystyka inwestora. Jesteśmy uczciwi, słowni, punktualni, elastyczni (dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań klienta), kreatywni, otwarci (wychodzimy poza schematy) i nastawieni partnersko (pracujemy w atmosferze zaufania i porozumienia). Wydaje nam się, że te cechy są bardzo istotne tak w życiu, jak i w pracy, a już szczególnie w firmie, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń promocyjnych na z góry określony czas. Szybkość działania, precyzja i skuteczność wykonywania zleceń jest, naszym zdaniem, ogromnym atutem oraz zachętą dla klientów, chcących współpracować z naszą firmą. Prezes: X Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Zastępca prezesa: Y Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. II b) Nazwa firmy. Nazwa firmy jest prosta, łatwa, wpadająca w ucho i zachęcająca klienta. II c) Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nasze będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż będzie bardziej wiarygodna dla partnerów. Udziałowcy sp. z o.o. w przypadku upadłości nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli (z wyjątkiem Skarbu Państwa). II d) Przedmiot działalności. Opracowywanie strategii tworzących korporacyjny wizerunek firmy oraz wewnętrzną i zewnętrzną komunikację firmy; koordynowanie polityki informacyjnej; opracowywanie programów uzupełniających działania reklamowe i promocyjne. Cele polityki komunikacyjnej Klienta możemy osiągnąć podejmując różnorodne działania z zakresu:  współpracy z mediami  organizacji imprez specjalnych  działań edukacyjnych W ramach współpracy z mediami możemy realizować dla Klientów następujące działania: utrzymywać regularny kontakt z mediami; opracowywać i przygotowywać materiały prasowe; organizować konferencje prasowe, lunche ; aranżować indywidualne spotkania i wywiady; organizować wycieczki prasowe; monitorować prasę; przygotowywać zbiór wycinków prasowych. Kompleksowo planujemy, organizujemy i koordynujemy imprezy specjalne wspierające korporacyjny wizerunek firmy lub promujących produkty firmy:  imprezy okolicznościowe (uroczyste otwarcia biur, przedstawicielstw, fabryk, centrów handlowych);  akcje promujące nowy produkt lub wizerunek produktu;  akcje charytatywne;  akcje sponsorskie i mecenackie;  konkursy i festyny; Opracowujemy cele i strategię programów o charakterze edukacyjnym i koordynujemy ich przebieg zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dla potrzeb tych działań przygotowujemy dla Klientów:  publikacje (np. ulotki, newsletters, broszury, foldery, prospekty, katalogi, raporty);  seminaria, konferencje, sympozja; II e) Siedziba firmy. Przewidywana siedziba firmy będzie mieścić się w centrum Warszawy. Wybór ten związany jest z dużą ilością akcji promocyjnych (koncertów, wystaw, promocji nowych produktów) organizowanych w stolicy, a także ze stosunkowo niewielką konkurencją ze strony firm public relations działających na rynku. Przy naszym wyborze kierowaliśmy się także dużą ilością zachodnich inwestorów. Centrum Warszawy to miejsce spotkań ludzi biznesu, mieści się tu dużo hoteli, restauracji i innych miejsc, gdzie można organizować promocje. Bardzo duże znaczenie przy wyborze miejsca ma dostęp do środków komunikacji miejskiej, a także łatwy dojazd do dworców kolejowych i lotniska. Wybierając miejsce działalności wzięliśmy pod uwagę możliwość szybkiej prezentacji lokali, w których możemy zorganizować imprezy tj. hoteli i restauracji. II f) Obszar działalności. Obszar działalności to przede wszystkim województwo mazowieckie oraz większe miasta jak Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków. Informacje o naszej firmie w tych miastach można znaleźć w prasie codziennej oraz na stronach Internetu. Dokonujemy wyboru obszaru działalności biorąc pod uwagę atrakcyjność danego terenu np. Gdańsk –przewidywany napływ kapitału ze Skandynawii; Poznań – miasto, gdzie odbywają się targi; Kraków –turystyczna stolica Polski; Katowice –obszar rozwiniętego przemysłu. Wszystkie te miasta mają dobrze rozwiniętą komunikację miejską , międzymiastową i między narodową, a co się z tym wiąże możliwość łatwego i prostego ruchu turystycznego i dogodnych warunków dla ludzi interesu II g) Misja firmy. Misją naszej firmy jest: wykonywanie usług na najwyższym poziomie, po konkurencyjnych cenach i w ten sposób spełnianie życzeń klientów. W dążeniu do naszych celów pomoże nam: • szybkie, sprawne i terminowe wykonywanie usług • profesjonalne doradztwo • miła i fachowa obsługa klienta. Cele krótkoterminowe: Chcemy udowodnić naszym klientom, że jesteśmy fachowcami w tym, co robimy, a także, że do naszych zobowiązań podchodzimy z pełnym profesjonalizmem wykonując wszystko szybko i fachowo, dbając o dobre imię swoje i klienta. Od początku działalności planujemy nawiązanie współpracy z mediami, hotelami. To wszystko ma na celu usprawnienie naszej działalności i możliwości szybkiego zaprezentowania się naszemu klientowi Cele długoterminowe: Chcemy rozszerzyć działalność na strategiczne miasta., utrzymując dotychczasową liczbę klientów, jednocześnie pozyskując nowych. .Wybiegając w przyszłość planujemy rozszerzenie naszej działalności o kolejne usługi w celu zapewnienia naszym klientom fachowej i profesjonalnej obsługi. Planujemy połączenie się z innymi firmami w celu utworzenia ogromnej niezawodnie funkcjonującej firmy , która nie będzie miała konkurencji na rynku, a my w tym momencie będziemy posiadać monopol na rynku na świadczenie tego rodzaju usług. III a) Charakterystyka produktu i porównanie z konkurencją. Produktem naszej firmy będą konferencje prasowe, imprezy i bankiety promocyjne organizowane w salach balowych hoteli, ambasad, konsulatów; nowo otwartych sklepach, stacjach radiowych i telewizyjnych i salonach samochodowych i wszędzie tam gdzie zażyczy sobie Klient. Będziemy przygotowywać upominki reklamujące i zaznajamiające klientów z promowanymi produktami, które otrzyma każdy obecny na promocji. Spotkania urozmaicimy interesującymi konkursami z cennymi nagrodami oraz występami znanych i lubianych aktorów, a także gwiazd sceny muzycznej. Planujemy prezentacje multimedialne, współpracę z firmami zajmującymi się oświetleniem i nagłośnieniem imprez oraz korzystanie z udogodnień jakie daje video-ściana. Nasze ceny są zdecydowanie niższe niż konkurencji, a czas organizacji przedsięwzięć krótszy. Konkurencji nie mamy zbyt dużej, gdyż działy public relations dużych firm zajmują się kreowaniem wizerunku tylko swojego przedsiębiorstwa lub też firm zaprzyjaźnionych, a mniejsze firmy mogą polegać na usługach mniejszych nielicznych firm PR-owskich, do których my się zaliczamy. III b) Podaż. Oferujemy nasze pomysły wraz z wykonaniem. Rynek rozwija się bardzo prężnie, więc zapotrzebowanie na usługi, które my oferujemy będzie duże (szczególnie wśród średnich i małych firm).Istnieje zapotrzebowanie na kreowanie wizerunku firmy , im mniej dużych przedsiębiorstw z dobrze rozwiniętymi komórkami Public Relations , tym więcej małych i średnich firm będzie potrzebowało korzystać z naszych usług. Rynek ma skłonność do dążenia do profesjonalizmu, a profesjonalizm jest tą usługą, którą my sprzedajemy. Nie są to tylko puste słowa, są one potwierdzone naszym doświadczeniem i wiedzą. III c) Popyt. Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez naszą firmę jest duże, gdyż w dużych firmach stworzone są osobne działy zajmujące się kreowaniem wizerunku firmy, a mniejsze przedsiębiorstwa nie mają możliwości utworzenia u siebie oddzielnych komórek, więc poszukują firm takich, jak nasza. Oferując fachowe usługi za konkurencyjną cenę będziemy przyciągać do siebie coraz więcej nowych klientów. Każda szanująca się firma pragnie przedstawić swój wizerunek jak najpełniej i pokazać się z jak najlepszej strony. Często jest tak, że z nieznanych powodów potencjalni klienci są negatywnie nastawieni do firmy, czasem wynika to z krążących plotek i pogłosek i w takiej sytuacji konieczna jest współpraca z firmą PR-owską, by wytłumaczyć niedomówienia. III e) Program promocji. Promocją firmy będzie wykonanie pierwszego zlecenia i zaproszenie gości związanych z biznesem, polityką i kulturą. Nasza firma jest specyficzna, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaprezentować naszego produktu, możemy opierać się jedynie na opiniach naszych klientów i ludzi biorących udział w organizowanych przez nas imprezach, którzy widzieli nas w akcji oraz wyniki naszych działań. Nakłady na reklamę (ceny ustalone przez wydawców prasy związanej z biznesem, oraz dostawców Internetu). Razem z kosztami obiadów ze zleceniodawcami miesięczny nakład na reklamę w I roku działalności planujemy na 12.000 zł . W ramach auto-reklamy na organizowane przez nas imprezy będziemy zapraszali naszych potencjalnych klientów . Jak powszechnie wiadomo nakłady poniesione na reklamę, ale w odpowiedni sposób zawsze zwracają się z nadwyżką. III f) Ilościowy i wartościowy plan sprzedaży. Ilościowy plan sprzedaży. Lp Wyszczególnienie LATA I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. Imprezy okolicznościowe 5 6 8 3 30 35 36 36 2. Akcje promocyjne 10 12 15 20 50 55 60 62 3. Akcje charytatywne 2 2 2 2 6 7 5 8 4. Akcje sponsorskie 1 2 1 3 6 6 6 7 5. Konkursy i festyny 3 2 4 3 10 9 11 8 6. Publikacje 2 3 2 1 7 9 8 10 7. Konferencje prasowe 5 4 6 4 20 19 21 22 8. Spotkania i wywiady 1 2 2 3 10 11 11 10 9. Lunche 2 2 3 2 9 8 10 11 Wartościowy plan sprzedaży. Lp Wyszczególnienie LATA I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. Imprezy okolicznościowe 2. Akcje promocyjne 3. Akcje charytatywne 4. Akcje sponsorskie 5. Konkursy i festyny 6. Publikacje 7. Konferencje prasowe 8. Spotkania i wywiady 9. Lunche IV a) Zużycie materiałów. Materiały biurowe, spożywcze, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych 50 gr/km. Koszty finansowe i odsetki. Spłata w ratach kredytu za sprzęt biurowy. IV d) Koszty wynagrodzeń. W pierwszym roku będziemy mieli zatrudnioną sekretarkę, trzy księgowe, trzech specjalistów d/s promocji oraz dwóch kierowców. Prezes Z-ca prezesa Sekretarka Gł. księgowa Obsługa promocji Księgowa Księgowa d/s handlu d/s marketingu Kierowcy Grafik Informatyk do obsługi księgowości IV d) Koszty wynagrodzeń. Lp. Nazwa stanowiska Liczba etatów Wynagrodzenie miesięczne Wynagrodzenie roczne 1. Prezes 1 10.000 zł 120.000 zł 2. Zastępca prezesa 1 10.000 zł 120.000 zł 3. Główna księgowa 1 8.000 zł 96.000 zł 4. Księgowa do spraw marketingu 1 3.000 zł 36.000 zł 5. Księgowa do spraw handlu 1 4.000 zł 48.000 zł 6. Grafik komputerowy 1 5.000 zł 60.000 zł 7. Informatyk ½ 5.000 zł 60.000 zł 8. Kierowca 3 4.500 zł 54.000 zł 9. Specjalista do spraw promocji 5 15.000 zł 180.000 zł 10. Sekretarka 1 2.500 zł 30.000 zł Suma 67.000 zł 804.000 zł 804.000 zł * 1,48 = 1.189.920 zł V a) Schemat organizacyjny. Struktura w naszej firmie jest strukturą liniową, mamy dwa piony: finansowy i ogólny. V b) Wymiary struktury organizacyjnej. Wymiar centralizacji. Struktura jest zdecentralizowana w funkcji handlowej, natomiast zcentralizowana w funkcji finansowej. V c) Zatrudnienie (wybór personelu wykonawczego). Wysyłamy oferty do agencji doradztwa personalnego, a także na studia związane z marketingiem i reklamą. W celu sprawdzenia profesjonalizmu i kwalifikacji kandydatów przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną, a nowych pracowników zatrudniamy na okres próbny. Na stanowiska specjalistów d/s promocji zatrudniamy ludzi młodych ze nowymi, ciekawymi i niekonwencjonalnymi pomysłami. Księgowe zatrudniamy z polecenia, szukając w kręgu znajomych. W tym przypadku ważne są dla nas referencje. Grafik i informatyk to nasi dobrzy przyjaciele, oceniamy ich na podstawie efektów pracy i jakości świadczonych przez nich usług. V e) Szkolenie i doskonalenie kadr. Organizujemy wyjazdy szkoleniowo-integracyjne (nauka pracy w zespole), szkolenia i kursy specjalistyczne, kursy językowe i komputerowe. Wszystkie kursy i szkolenia odbywają się poza miejscem pracy, a ma to na celu wprowadzenie lepszej atmosfery wśród pracowników. Sobotnio niedzielne szkolenia mają zintegrować ze sobą pracowników, co w efekcie ma poprawić organizacje pracy. Wychodzimy z założenia – szkolić bawiąc! VI Harmonogram wdrożenia inwestycji. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności będzie spisanie umowy spółki i zarejestrowanie jej.W pierwszym miesiącu naszej pracy będziemy mieli na swoim koncie ponad dziesięć zorganizowanych imprez. Do końca pierwszego miesiąca będziemy mieli na naszym koncie pierwsze zarobione pieniądze. W drugim roku naszej działalności będziemy otwierali nasze filie. W trzecim roku będziemy mieli na swoim koncie ogromną ilość nawiązanych kontaktów,dzięki którym nasza firma morze bardzo dobrze prosperować. W piątym roku nasze lokale będą wyglądały bardzo nowocześnie klienci będą zadowoleni, a my będziemy mieli ogromną liczbę klientów, zadowolonych z naszych usług. VII a) Baza materialna. Nie posiadamy magazynu, jedyne co mamy w zapasie to artykuły biurowe, środki czystości, kawa, herbata, itp. Wszystkie w/w materiały są uzupełniane na bieżąco. Prawdziwą bazą materialną naszej firmy jest komputer i jego pamięć. Nie ponosimy więc kosztów związanych z magazynowaniem, tylko koszty utrzymania komputerów. VII b) Opis technologii działania. Klienci, którym nasza firma została polecona przez osoby lub firmy korzystające z naszych usług mają uproszczone zadanie w porównaniu z Klientami zgłaszającymi się z ogłoszenia. Po zarekomendowaniu nas przez wyżej wymienione osoby lub firmy, nasz potencjalny Klient spodziewa się profesjonalizmu z naszej strony oraz zna dobrą opinię o naszej firmie. Naszym zadaniem jest dowiedzenie Mu, że się nie myli. Klient przychodzący z zewnątrz dostaje katalog usług ze zdjęciami i opiniami o zorganizowanych przez nas imprezach. Po wstępnych rozmowach i wzajemnym poznaniu się pobieramy od Klienta wyczerpujące informacje o usłudze, jaką mamy dla Niego wykonać. Po krótkiej analizie przedstawiamy nasze propozycje, słuchamy sugestii i ustalamy szczegóły. Dokładniejsza analiza i ustalenie planu współpracy z naszymi kontrahentami trwa około 2-3 dni. Przy kolejnym spotkaniu przedstawiamy Klientowi dokładny kosztorys naszej usługi. Jeżeli warunki zostaną zaakceptowane przechodzimy do podpisania kontraktu. Po wykonaniu zlecenia spotykamy się z klientem by poznać jego zdanie na temat organizacji i przebiegu imprezy, słuchamy ewentualnych uwag i wskazówek. Na koniec prosimy o wpisanie opinii do książki, którą przeglądają nasi nowi klienci. Kiedy podpisujemy kontrakt z nową firmą staramy się by był on zawarty na dłuższy czas niż wykonanie jednej usługi. Przy zawieraniu tak sformułowanej umowy Klient płaci nam ustaloną sumę pieniędzy, a my przez czas trwania tego kontraktu wykonujemy usługi dla danego przedsiębiorstwa nie pobierając dalszych honorariów (pod warunkiem, że nie wykonujemy usług, które nie były wyszczególnione w umowie; w przeciwnym razie Klient płaci nam dodatkowo za dane zlecenie). VII c) Wpływ działalności na środowisko naturalne. Produktem naszej działalności są usługi, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jako firma zajmująca się organizacją różnego rodzaju imprez liczymy się z tym, że po przyjęciach zostaną resztki jedzenia, które normalnie zabiera podwykonawca zajmujący się cateringiem. Nam jednak to rozwiązanie nie podoba się, ponieważ wiemy, że jedzenie to trafia do śmieci. Umawiamy się z przytułkami dla bezdomnych, bądź ze schroniskami dla zwierząt (w zależności od ilości resztek), które odbierają od nas owe pozostałości.Za porozumieniem z naszym pracodawcą do programu promocyjnego będziemy starali się wtrącić parę słów na temat ochrony środowiska naturalnego. Lp Nazwa środka trwałego Wartość początkowa Stawka amortyzacji % Kwota rocznej amortyzacji 1. Samochód Opel Astra 1.4 39.000 zł 20 % 7.800 zł 2. Samochód Opel Astra 1.4 39.000 zł 20 % 7.800 zł 3. Samochód Opel Astra 1.4 39.000 zł 20 % 7.800 zł 4. Komputery x 5 20.500 zł 30 % 6.150 zł 5. Xero 8.000 zł 12.5 % 1.000 zł 6 Budynek 400.000 zł 10 % 40.000 zł S U M A 545.500 zł 70.550 zł X Ocena przydatności planu dla gospodarki narodowej. Plan jest bardzo przydatny dla gospodarki ponieważ daje zatrudnienie kilkunastu osobom, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie bezrobocia panującego w kraju. Dodatkowym aspektem tego rodzaju przedsięwzięć jest odprowadzanie podatku do Skarbu Państwa. Czym większa liczba tego rodzaju przedsięwzięć, tym bardziej wzmacnia się gospodarka i pozwala zwiększyć średnią stopę życia społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą dla prężnej działalności gospodarki jest jak największa liczba małych przedsiębiorstw dających (razem) ogromną liczbę nowych miejsc pracy. Obserwatorzy zagraniczni mogą dzięki temu wystawić naszej gospodarce dobre noty, wynikające z przychylności państwa dla małego biznesu, co w efekcie będzie przyciągać do Polski obcy kapitał. Plan przychodów Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LATA I II III IV V 1. Sprzedaż usług P.R. 3.067.612,- 3.197.775,- 3.384.231,- 3.792.701,- 4.206.217,- 2. Przychody finansowe 1.500,- 1.640,- 1.900,- 2.050,- 3.100,- 3. RAZEM 3.069.112,- 3.199.415,- 3.386.131,- 3.794.751,- 4.209.317,- Plan kosztów rodzajowych Lp Wyszczególnienie LATA I II III IV V 1. Materiały i energia 43.320,- 45.410,- 46.980,- 51.300,- 55.100,- 2. Usługi obce 1.123.800,- 1.158.900,- 1.239.850,- 1.350.821,- 1.510.950,- 3. Podatki i opłaty 4.000,- 3.500,- 3.800,- 3.400,- 3.700,- 4. Wynagrodzenia 1.189.920,- 1.250.840,- 1.310.575,- 1.520.340,- 1.672.374,- 5. Amortyzacja 70.550,- 70.550,- 70.550,- 66.450.- 64.400,- 6. Marketing, reprezentacja i reklama 11.000,- 11.500,- 17.500,- 21.000,- 30.000,- 7. Pozostałe koszty 9.000,- 9.800,- 9.900,- 11.500,- 16.000,- 8. Podróże służbowe 4.800,- 5.200,- 5.500,- 6.200,- 7.100,- 9. Całkowite koszty operac. Dotyczące sprzedaży usług 2.456.390,- 2.555.700,- 2.704.655,- 3.031.011,- 3.359.624,- 10. Koszty finansowe 2.520,- 2.520,- 2.730,- 3.150,- 3.300,- 11. Całkowite koszty sprzedaży usług 2.458.910,- 2.558.220,- 2.707.385,- 3.034.161,- 3.362.924,- Plan rachunku wyników Lp. Wyszczególnienie LATA I II III IV V 1. Przychody ze sprzedaży usług 3.067.612,- 3.197.775,- 3.384.231,- 3.792.701,- 4.206.217,- 2. Koszty operacyjne 2.456.390,- 2.555.700,- 2.704.655,- 3.031.011,- 3.359.624,- 3. Zysk operacyjny (1-2) 611.222,- 642.075,- 679.576,- 761.690,- 846.593,- 4. Przychody finansowe 1.500,- 1.640,- 1.900,- 2.050,- 3.100,- 5. Koszty finansowe 2.520,- 2.520,- 2.730,- 3.150,- 3.300,- 6. Zysk brutto (3+4-5) 610.202,- 641.195,- 678.746,- 760.590,- 846.393,- 7. Podatek dochodowy (34%) 208.325,- 218.006,- 230.773,- 258.600,- 287.773,- 8. Zysk netto (6-7) 401.877,- 423.189,- 447.973,- 501.990,- 558.620,- 9. Zysk netto skumulowany 401.877,- 825.066,- 1.273.039,- 1.775.029,- 2.333.649,- Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy Lp. Wyszczególnienie mpd Wo LATA I II III IV V 1. Środki obrotowe - - 1.031.642,- 1.366.342,- 1.946.797,- 2.773.940,- 3.256.946,- a) należności 1 360 105.000,- 697.612,- 886.131,- 894.751,- 1.209.317,- Gotówka 1 360 926.642,- 668.730,- 1.060.666,- 1.879.189,- 2.047.629,- 2. Zobowiązania 1 360 564.715,- 405.676,- 467.608,- 726.311,- 586.297,- 3. Kapitał obrotowy netto (4-2) - - 466.927,- 960.666,- 1.479.189,- 2.047.629,- 2.670.649,- 4. Przyrost kapitału obrotowego netto - - 466.927,- 493.739,- 518.523,- 568.440,- 623.020,- Plan nakładów inwestycyjnych Lp. Wyszczególninie LATA 0 I II III IV V 1. Nakłady na środki trwałe 605.500,- 614.300,- 615.800,- 617.500,- 618.500,- 620.000,- a) Maszyny i urządzenia 28.500,- 37.300,- 38.800,- 40.500,- 41.500,- 43.000,- b) Środki transportu 117.000,- 117.000,- 117.000,- 117.000,- 117.000,- 117.000,- c) Grunty 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,- d) Budynki 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 2. Kapitał obrotowy netto 0 466.927,- 493.739,- 518.523,- 568.440,- 623.020,- RAZEM 605.500,- 1.081.227,- 1.109.539,- 1.139.023,- 1.186.940,- 1.243.020,- Plan źródeł finansowych Lp. Wyszczególnienie LATA 0 I II III IV V 1. Środki własne 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 2. Środki obce 0 a) Kredyty 0 0 0 0 0 0 b) Przyrost kapitału obrotowego 0 466.927,- 493.739,- 518.523,- 568.440,- 623.020,- RAZEM (1+2) 600.000,- 1.066.927,- 1.093.739,- 1.118.523,- 1.168.440,- 1.223.020,- Plan przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie LATA 0 I II III IV V 1. Wpływy (a+b+c) 0 3.669.112,- 3.799.415,- 3.986.131,- 4.394.751,- 4.809.317,- a) Źródła finansowania 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- b) Sprzedaż 600.000,- 3.067.612,- 3.197.775,- 3.384.231,- 3.792.701,- 4.206.217,- c) Przychody finansowe 0 1.500,- 1.640,- 1.900,- 2.050,- 3.100,- 2. Wydatki 0 3.028.327,- 3.040.376,- 3.448.063,- 4.053.454,- 4.069.303,- a) Aktywa 0 431.642,- 334.700,- 580.455,- 827.143,- 483.006,- b) Koszty operacyjne 600.000,- 2.385.840,- 2.485.150,- 2.634.105,- 2.964.561,- 3.295.224,- c) Koszty finansowe 0 2.520,- 2.520,- 2.730,- 3.150,- 3.300,- d) Podatek dochodowy 0 208.325,- 218.006,- 230.773,- 258.600,- 287.773,- 3. PPN (wpływy-wydatki) 0 640.785,- 759.039,- 538.068,- 341.297,- 740.014,- 4. Skumulowane PPN 0 640.785,- 1.399.824,- 1.937.892,- 2.279.189,- 3.019.203,- Prognoza bilansu Wyszczególnienie LATA 0 I II III IV V Aktywa razem 600.000,- 1.566.592,- 1.830.742,- 2.340.647,- 3.101.340,- 3.519.946,- Aktywa trwałe 0 534.950,- 464.400,- 393.850,- 327.400,- 263.000,- a) Środki trwałe 0 534.950,- 464.400,- 393.850,- 327.400,- 263.000,- b) Inwestycje rozpoczęte 0 0 0 0 0 0 Aktywa obrotowe 600.000,- 1.031.642,- 1.366.342,- 1.946.797,- 2.773.940,- 3.256.946,- a) Zapasy 0 0 0 0 0 0 b) Należności 0 105.000,- 697.612,- 886.131,- 894.751,- 1.209.317,- c) Gotówka w kasie 0 2.500,- 3.100,- 2.800,- 4.500,- 4.800,- d) Gotówka w banku 600.000,- 924.142,- 665.630,- 1.057.866,- 1.874.689,- 2.042.829,- Pasywa razem 600.000,- 1.566.592,- 1.830.742,- 2.340.647,- 3.101.340,- 3.519.946,- Kapitał zakładowy 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- Zysk nierozdzielony (zysk skumulowany) 0 0 401.877,- 825.066,- 1.273.039,- 1.775.029,- Zysk bieżący 0 401.877,- 423.189,- 447.973,- 501.990,- 558.620,- Kredyty 0 0 0 0 0 0 Zobowiązania 0 564.715,- 405.676,- 467.608,- 726.311,- 586.297,-