Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNES – PLAN
BIZNES – PLAN Plan I. Streszczenie II. Misja i historia firmy III. Struktura organizacyjna IV. Cele dzialania V. Opis oferowanych uslug VI. Analiza rynku i konkurencji VII. Strategie marketingowe VIII. Opis lokalizacji IX. Analiza finansowa I . Streszczenie : Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe. Właściciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokładnym zapoznaniu się z analiza konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku. Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dozyc do zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych poniżej. II. Misja i historia powstania: Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka cywilna. Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna. Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832. Numerem identyfikacyjnym firmy jest: - REGON P-12345-12345-12345-12342 - NIP 381 44 99 812 Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne: - Y X - X Y mające po 50% udziałów każdy. Dane Firmy: - Nazwa: Firma ““X”” Sp. cywilna. - Adres: ul. xxxxx 7 - Telefon: /061/ xxxx xxx - E-mail: cafe@”X” .pl - www: http://cafe.”X”.pl - www: http://”X”.pl Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość. Misją naszej firmy jest: - maksymalizacja zysków, - świadczenie usług najwyższej jakości, - wyjście naprzeciw wymaganiom klienta, - zdobycie uznania w oczach klientów, - zadowolenie klientów, - uzyskanie miana lidera na rynku. IV. Cele i zasady działania firmy: Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej. Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi. Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym. Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji . Podstawowe cele zakładanej firmy:  zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.  oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.  stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług. V. Rodzaj oferowanych usług:  dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.  gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.  możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.  możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.  możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.  wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.  możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd. 3.0. Analiza SWOT: 1. Silne strony: - przystępna cena świadczonych usług, - bogate wyposażone stanowiska, - niski koszt łącza stałego, - mila i wykwalifikowana obsługa, - bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi, - właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat. 2. Słabe strony: - mała powierzchnia użytkowa lokalu. 3. Szansę: - szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu, - wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe, - możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia, - mała ilość tego typu działalności w poznaniu. - Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”). 4. Zagrożenia: - zbyt szybki rozwój internatu domowego, - wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw. VI. Analiza rynku i konkurencji 1.0 Klienci: Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi. Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet. W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp. Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu. Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście. Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób. Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera. 2.0. Konkurenci: Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe. Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki. W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach. Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak: - hosting stron www, - shellowe konta pocztowe. Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów. Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.) W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk. VII. Strategie marketingowe: 1. Opis strategii promocji: Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania promocyjne w zakresie reklamy: - rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach, - reklama internetowa (własna strona), 2. Opis strategii cenowej: Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób: - czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www, - ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki), - 45% marża na produkty oferowane w bufecie. Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9. Opis lokalizacji: Nazwa firmy: ““X”” Adres firmy: ul. 27 Grudnia 7 62-764 Poznań O atrakcyjności tego miejsca decyduje: - położenie w centrum miasta, - niski koszt wynajmu, - łatwy i szybki dojazd. - ???? W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia. .......... III. Struktura organizacyjna Założycielami ““X”u” są dwie osoby: - Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne. - X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne. Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności. Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie. Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie: - X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A. - Y X – admin sieci komputerowej mikro-net, w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności. IX. Analiza finansowa 1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie: Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców. Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób: LP Przeznaczenie: Kwota: 1. Wynajem pomieszczenia 2 500,00 zł 2. Założenie łącza 1 150,00 zł 3. Dzierżawa łącza stałego 1 000,00 zł 4. Zakup komputerów 29 000,00 zł 5. Serwer 4 200,00 zł 6. Dodatkowy osprzęt 4 500,00 zł 7. Umeblowanie 3 100,00 zł 8. Przystosowanie pomieszczenia 1 900,00 zł 9. Inne 1 150,00 zł 10. Razem 48 500,00 zł Informacje dodatkowe: Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer. Ad.2 Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net” Ad.4 W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych: pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie. Ad.5 Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym. Na jego potrzeby został przeznaczony komputer: pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15” Ad.6 Na osprzęt składają się: - drukarka - nagrywarka płyt CD - skaner Ad.7 Zakup stołów i krzeseł pod komputery. Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp. Ad.9 Zakup huba, artykuły biurowe itp. 2.0 Szacowany roczny przychód: Roczna przychod z prowadzenia dzialalnosci: Z naszych ustalen wynika ze kawiarenke internetowa ““X”” odwiedzi od 25 – 35 osob dziennie z czego kazda poswieci srednio ok. 2 h na uzytkowanie komputera, zatem miesiecznie komputery będą uzytkowane przez 1500 – 2100 h. Szacowany sredni roczny przychod to : 1. 1800 h miesiecznie * 12 miesiecy = 21600 h/rocznie * 6 zl = 129600 zl. 2. Dodatkowe uslugi oferowane przez nasza firme (www, hosting) = 2000 zl. 3.0 Amortyzacja jest liczona metoda liniowa i wynosi: 1. Srodki Trwale: LP Srodki trwale Wartosc poczatkowa Stawka amortyzacji Miesieczna kwota Roczna kwota 1. Komputery 8 szt. 29000 zł. 30% 725 zł. 8700 zł. 2. Serwer 4200 zł. 30% 105 zł. 1260 zł. 3. Razem 33200 - 830 zł. 9960 zł. 2. Pozostale wyposazenie o wartosci nie przekraczajacej 3500 zgodnie z prawem zostalo cale odpisane w koszty. Laczna kwota: 8750 zl. 3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerow poprzez dokupienie podzespolow tj. kart graficznych i monitorow za kwote 11200 zl. , ponizwaz nie sa one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zl zostaly odpisane w koszty. W wyniku zakupu nowych podzespolow zostale sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewajace na kwote: 5250 zl. za sume 5700 zl. Nowa wartosc srodkow trwalych to: 18820 a miesieczna kwota amortyzacji : 470,50 zl. 4. W roku trzecim zostaly wymienione komputery i zakupione nowe za sume 30000 zl. Amortyzacja roczna liczona wedlug stawki 30% wynosi : 9000 zl. Wymienione srodki trwale udalo się sprzedac za kwote : 15000 zl. 4.0 Struktura kosztow: 1. Koszty stale : - Dzierzawa lokalu : 2500 zl, - Dierzawa lacza : 1000 zl, - Skladka zus : 1036,70 zl, 2. Koszty zmienne : - Energia elektryczna : 250 zl, - Ogrzewanie : 150 zl, - Woda + kanalizacja : 150 zl, - Rozmowy telefoniczne : 50 zl. Razem koszty calkowiete : 5136,70 zl. miesiecznie + amortyzacja. 3. W drugim kwartale 2001 roku kawiarenka uruchomi buffet, którego koszt utworzenia oraz zaopatrzenia w poczatkowe zapasy wyniusl 4500 zl. a kwartalny koszt uzupelnienia zapasow szacujemy na 119 zl w 2001 roku i 80 zl miesiecznie w 2002 roku.