Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA
BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA „Sieć CafeInternet” SPIS TREŚCI 1. Dane o Firmie 2 2. Cele Przedsięwzięcia 2 3. Prezentacja Przedsięwzięcia 3 4. Analiza marketingowa 4 5. Plan finansowy - założenia 12 6. Wnioski 19 1. Dane o Firmie Przedsiębiorca: Jan Nowak, zam. ???-??? ????, ul. ??? ??? Siedziba: ??-??? ???????, Os. ?????????? xx 2. Cele Przedsięwzięcia Celem strategicznym Przedsięwzięcia jest uruchomienie lokalnej/regionalnej sieci kawiarni internetowych pod nazwą „Sieć CafeInternet”, oferujących swoim Klientom możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz rozrywkę i uczestnictwo w kanałach dyskusyjnych. Cele operacyjne: • Promocja Przedsięwzięcia • Adaptacja budynków • Instalacja nowoczesnego wyposażenia • Proces rekrutacji personelu • Specjalizacja i zajęcie niszy strategicznej jako sieć kawiarenek internetowych oferujących kompleksowe usługi i wysoką jakość usług • Docelowo zwiększenie liczby kawiarenek w sieci we Wrocławiu i innych aglomeracjach miejskich 3. Prezentacja Przedsięwzięcia Przedmiot działalności Lokalna sieć kawiarenek internetowych oferować będzie następujące usługi:  Korzystanie z internetu 6 PLN/1h  Sprzedaż kont (pojemność 20MB) 10 PLN/miesiąc  Przegrywanie płyt CD 9 PLN  Praca ze skanerem 10 PLN/1h  Drukowanie czarno – białe 0,50 PLN/strona  Drukowanie kolorowe 1,50 PLN/strona  Szkolenie 40 PLN/1 osoba/8h  Sprzedaż napojów zimnych 2,50PLN/szt.  Sprzedaż napojów ciepłych 3,50 PLN/szt.  Sprzedaż słodyczy 1,50 PLN/szt. Opis lokalizacji Pasaż KUPIEC Os. Zwycięstwa 3247 Około 150m2 , 34 stanowisk komputerowych dla klientów . Obiekt zlokalizowany jest w kompleksie handlowym KUPIEC, miejsce do którego przyjeżdżają mieszkańcy całego Wrocławia celem zrobienia zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych. Znajduje się tam także wiele szkół co daje nam możliwość pozyskania nowych klientów. Ul. Szwajcarska 48 Około 264m2 , 60 stanowisk komputerowych dla klientów. Lokal znajduje się na parterze nowowybudowanego bloku mieszkalnego w sąsiedztwie swoje usługi prowadzi filia Banku Śląskiego oraz salon Bingo. Wynajmowane pomieszczenie jest dwupoziomowe co daje nam szansę na przystosowanie każdego poziomu dla innego rodzaju klienta . W odległości ok. 40 metrów znajduje się przystanek tramwajowy a 80 metrów dalej przystanek autobusowy. Po przeciwnej stronie ulicy powstał hipermarket Auchan. Około 500 metrów dalej w linii prostej znajduje się miasteczko studenckie co również stwarza szansę zwiększenia swojej bazy klientów. Struktura organizacyjna WŁAŚCICIEL KSIĘGOWOŚĆ 1 OSOBA KADROWIEC 1 OSOBA KIEROWNIK SIECI INTERNET CAFE 1 OSOBA PRACOWNIK OBSŁUGI INTERNET CAFE 12 OSÓB 4. Analiza marketingowa Ocena polskiego rynku internetowego Najlepiej o wzroście popularności sieci Internet w Polsce świadczy notowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost jego użytkowników. Bardzo dokładnie obrazuje to wykres 1. We wrześniu 1999 roku, według europejskiej organizacji RIPE, do Internetu było podłączonych w naszym kraju około 180 tys. komputerów. Przyjmując, że na komputer przypada 10 użytkowników, daje to liczbę prawie 2 000 000 osób mających kontakt z Internetem na terenie Polski. Przy tak dynamicznym wzroście liczby komputerów przyłączanych do sieci Internet w Polsce, przewiduje się że po roku 2000 liczba komputerów przyłączonych do sieci Internet będzie stanowiła 70-80% wszystkich komputerów będących używanych w tym czasie. Po roku 2000 przewidywany jest dynamiczny rozwój WEB telewizorów, tzw. WebTVMedia (również i w Polsce), umożliwiających przyłączenie do sieci Internet zwyczajnego odbiornika telewizyjnego, przy pomocy dodatkowego urządzenia połączonego z linią telefoniczną. W wypadku tej technologii nie jest potrzebny komputer, sterowanie stronami WWW odbywa się za pomocą zwyczajnego pilota telewizyjnego. Internet stanie się wówczas dostępny dla wszystkich osób posiadających odbiorniki TV nawet tych, które w ogóle nie znają się na technologii komputerowej. Liczba internautów w latach 1998 – 2005 Rok Liczba internautów 1998 1,2 mln 1999 1,2 – 1,6 mln 2000 2,0 – 3,5 mln 2001 2,7 – 4,9 mln 2002 3,4 – 6,4 mln 2003 4,2 – 7,6 mln 2004 8,5 – 9,2 mln 2005 9,9 – 10,6 mln Obroty rynku business to customers w latach 1998 – 2005 Rok Rynek B2C 1998 b.d. 1999 10 – 34 mln USD 2000 15 – 40 mln USD 2001 88 – 110 mln USD 2002 180 – 274 mln USD 2003 338 – 662 mln USD 2004 633 – 1419 mln USD 2005 1135 – 2990 mln USD Obroty rynku reklamy on – line w latach 2000 - 2005 Rok Rynek reklamy on – line 1998 1 – 1,6 mln PLN 1999 6,8 – 30 mln PLN 2000 13 – 40 mln PLN 2001 13 – 60 mln PLN 2002 25 – 32 mln USD 2003 44 - 58 mln USD 2004 80 - 89 mln USD 2005 122 - 680 mln USD Charakterystyka typowego polskiego użytkownika sieci Internet Poniżej zostały przedstawione wyniki ankiet przeprowadzonych wśród polskich użytkowników sieci Internet przez NASK, katalog polskich i polonijnych zasobów internetowych "Polishworld", magazyny komputerowe "CHIP" i "Internet". Tablica 1. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem płci. Płeć: NASK Polishworld Internet Mężczyźni 82% 87% 88% Kobiety 18% 13% 12% Tablica 2. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wieku. Przedział wiekowy NASK Internet Polishworld Poniżej 24 30% 36% 29% 25-29 29% 41% 25% 30-39 22% 13% 26% 40-49 16% 7% 15% Powyżej 49 3% 3% 5% Tablica 3. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykształcenia. Wykształcenie NASK Polishworld Internet CHIP Podstawowe 2% 12% 5% Średnie 24% 29% 52% 40% Wyższe 77% 67% 36% 55% Tablica 4. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystania usług internetowych. Usługa NASK Internet WWW 89% 94% e-mail 94% 83% Usnet 38% 17% IRC 22% 22% FTP 46% Telnet 7% Tablica 5. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem miejsca zamieszkania. Miejscowość CHIP Internet Powyżej 250 tys. 58% 57% Pozostałe 42% 43% Tablica 6. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystywanej przeglądarki. Przeglądarka CHIP Internet Internet Explorer 51% 50% Netscape Navigator 44% 40% Inna 5% 10% Tablica 7. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem miejsca korzystania z sieci Internet. Miejsce CHIP Polishworld Internet Dom 60% 59% 57% Szkoła (uczelnia) 26% 18% 22% Praca 14% 23% 21% Tablica 8. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystywanego systemu operacyjnego. System CHIP Windows 95 77% Inny 23% Tablica 9. Procentowy podział użytkowników sieci Internet pod względem wykorzystywanej przepustowości łącza. Rodzaj łącza Polishworld Internet 14,4 Kb/s 31% 22% 28,8 Kb/s 38% 68% Od 28,8 do 1 MB 24% 7% Powyżej 1 MB 7% 3% Podsumowując przedstawione powyżej dane, możemy uznać, że typowym użytkownikiem sieci Internet w Polsce jest mężczyzna w wieku do 30 lat, o wykształceniu wyższym, mieszkający w mieście liczącym powyżej 250 tysięcy mieszkańców, wykorzystujący Internet do prowadzenia korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej i przeglądający zasoby Internetu z wykorzystaniem WWW przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. Z Internetem łączy się on przy pomocy modemu o przepustowości 28,8 Kb/s i najczęściej czyni to z domu. Według raportu przeciętny polski użytkownik Internetu jest mężczyzną przed trzydziestką, legitymującym się wykształceniem wyższym o profilu ścisłym, pracującym na uczelni lub w instytucie naukowym, mieszkającym w mieście liczącym powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Sektor kawiarni internetowych Sektor kawiarenek internetowych w Polsce znajduje się obecnie w fazie wzrostu. W tej chwili liczba kawiarni, w których udostępnia się klientom komputer podłączony do internetu oscyluje wokół 150. Dynamiczny rozwój tego typu lokali związany jest ściśle z rozwojem samego internetu, masową popularnością jego wykorzystania, a także z przystępną ofertą cenową oraz dobrą lokalizacją. Lokalizacja Dobra lokalizacja kawiarni internetowej jest jednym z podstawowych elementów sukcesu rynkowego, finansowego właścicieli. Dobra lokalizcja to przede wszystkim centra dużych miast i aglomeracji, sąsiedztwo ośrodków akademickich, instytucji naukowo – badawczych oraz domów studenckich. Z drugiej strony, dużą popularnością cieszą się też kawiarnie rozlokowane na peryferiach miast, w tzw. sypialniach miejskich, przy dużych skupiskach mieszkańców. Taka lokalizacja nakierowana jest na klientów młodszych, którzy traktują pobyt w kawiarni jako formę spędzenia wolnego czasu. Forma spędzania wolnego czasu Coraz częściej, szczególnie wśród ludzi młodych, kawiarnie internetowe stają się miejscem spędzania wolnego czasu, spotkaniem z przyjaciółmi zarówno w samej kawiarni, jak i w świecie wirtualnym. Rosnąca popularność tzw. chatów, grup dyskusyjnych i klubów internetowych jest potwierdzeniem tej tezy. Zauważalny jest trend do tworzenia się silnych więzów między wirtualnymi przyjaciółmi, a spędzanie czasu w kawiarniach staje się nierzadko nałogiem. Profil klientów 80% klientów to stali bywalcy. W dużych aglomeracjach miejskich część klientów (5-10%) to cudzoziemcy, którzy siedząc często po klika godzin dziennie korespondują za pomocą poczty elektronicznej ze swoją rodziną i znajomymi w ojczystym języku. Najczęściej spotykane nacje w warszawskiej „Cyberii” oraz w krakowskiej „Cafe Internet” to Amerykanie, Japończycy i Niemcy. Są też Anglicy, Australijczycy, Niemcy i Francuzi. W centrach dużych miast oprócz młodzieży i studentów nierzadko gośćmi kawiarni interentowych są pracownicy branży komputerowej oraz dziennikarze i pracownicy akademiccy, którzy choć często posiadają internet w pracy i w domu, przychodzą do kawiarni systematycznie. Około 15% gości kawiarni interenetowych to stali bywalcy, którzy przychodzą do kawiarni codziennie lub kilka razy w tygodniu i spędzają w niej od 3 – 6 godzin dziennie. Sezonowość Największe obroty w kawiarniach internetowych notowane są jesienią i zimą, aczkolwiek dysonans sezonowości zmniejsza się i jest zależny od lokalizacji. W miejscach nastawionych na klientelę studencką obroty zmniejszają się w okresie wakacji, natomiast w innych lokalizacjach zauważalny jest trend wzrostowy w miesiącach wiosennych i letnich. 5. Plan finansowy - założenia Plan finansowy Przedsięwzięcia sporządzony oparty został o założenia wynikające z analizy rynku, informacji Kierownictwa oraz analogiczne projekty finansowe Wykonawcy. Założenia szczegółowe ujęto poniżej. Założenia: Prognoza sprzedaży Prognoza sprzedaży w ramach Przedsięwzięcia ujmuje przychody ze sprzedaży poszczególnych usług osobno dla Os. Zwycięstwa oraz lokalu przy ul. Szwajcarskiej. Prognoza obejmuje okres pięciu lat i 4 miesięcy, a więc od września 2000 do grudnia 2005 (założono kredyt inwestycyjny na okres 5 lat). Prognozę sprzedaży ujęto w okresach rocznych, z wyjątkiem pierwszego roku działalności, gdzie sprzedaż określono miesięcznie. Średnie ceny oferowanych usług zawarto w tabeli 1. LOKAL NA OS. ZWYCIĘSTWA 32/47 Godz. Pracy: 10.00 – 21.00 Otwarty 7 dni w tygodniu. 34 stanowisk komputerowych Korzystanie z internetu W pierwszych dwóch miesiącach działalności prognozowane wykorzystanie stanowisk komputerowych wyniesie średnio 40%, w kolejnych dwóch miesiącach - 50%, w styczniu 2001 – 60%, w lutym 2001 – 65%, a w marcu 2001– 70%. W następnych miesiącach średnie wykorzystanie stanowisk komputerowych pozostanie na poziomie 70% przychodów ze sprzedaży usług internetowych. Sprzedaż napojów i słodyczy W pierwszym miesiącu działalności założono średnią sprzedaż 5 napojów/ciastek dziennie na 1 stanowisko komputerowe po średniej cenie 3 PLN za napój lub ciastko. Przychody ze sprzedaży napojów i słodyczy charakteryzują się tendencją wzrostową w następnych miesiącach zgodnie z dynamiką sprzedaży usług internetowych. Szkolenia W lokalu na Os. Zwycięstwa nie zakłada się prowadzenia szkoleń na szerszą skalę. Pozostałe usługi dodatkowe Do pozostałych usług dodatkowych należeć będą: skanowanie, przegrywanie płyt CD, drukowanie czarno – białe i kolorowe. Zakłada się iż przychody z tej dodatkowej działalności wyniosą około 60 PLN dziennie w dwóch pierwszych miesiącach, 100 PLN w następnych miesiącach i będą rosnąć zgodnie ze wzrostem wykorzystania stanowisk komputerowych. Zakładane wskaźniki dynamiki sprzedaży ogółem w latach następnych: 2003 – 1,15 2004 – 1,10 2005 – 1,10 LOKAL PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 48 Godz. Pracy: 10.00 – 24.00 Otwarte 7 dni w tygodniu 60 stanowisk komputerowych Korzystanie z internetu W pierwszych dwóch miesiącach działalności prognozowane wykorzystanie stanowisk komputerowych wyniesie średnio 35%, w kolejnym miesiącu - 40%, w grudniu 45%, w styczniu 2001 – 50%, w lutym 2001 – 55%, a w marcu 2001– 60%, w kwietniu 2001 – 65% i w maju 2001 – 70%. W następnych miesiącach średnie wykorzystanie stanowisk komputerowych pozostanie na poziomie 70% przychodów ze sprzedaży usług internetowych. Sprzedaż napojów i słodyczy W pierwszym miesiącu działalności założono średnią sprzedaż około 3 napojów/ciastek dziennie na 1 stanowisko komputerowe po średniej cenie 3 PLN za napój lub ciastko. Przychody ze sprzedaży napojów i słodyczy charakteryzują się tendencją wzrostową w następnych miesiącach zgodnie z dynamiką sprzedaży usług internetowych. Szkolenia W pierwszym miesiącu działalności założono cotygodniowe 8 – godzinne szkolenie 6 osób za cenę około 40 PLN za osobę na tydzień. Liczba szkolących się wzrasta systematycznie wraz ze wzrostem zainteresowania usługami internetowymi oraz wydatkami na promocję kawiarenek. Pozostałe usługi dodatkowe Zakłada się iż przychody z tej dodatkowej działalności wyniosą około 100 PLN dziennie w dwóch pierwszych miesiącach, 150 PLN w następnych miesiącach i będą rosnąć zgodnie ze wzrostem wykorzystania stanowisk komputerowych. Zakładane wskaźniki dynamiki sprzedaży ogółem w latach następnych: 2003 – 1,15 2004 – 1,10 2005 – 1,10 Dla szkoleń: 2003 – 1,25 2004 – 1,20 2005 – 1,20 Zbiorczą prognozę sprzedaży usług w obu punktach zawarto w tabeli 6. Prognoza kosztów operacyjnych Amortyzacja Koszty amortyzacji obejmują środki trwałe, czyli 98 zestawów komputerowych wraz z osprzętem oraz 98 sztuk monitorów 17’’ o łącznej wartości 719.320 PLN. Przyjęto stawkę amortyzacyjną 25%. Koszty amortyzacji ulegną zmianie w momencie dokonania nowych zakupów inwestycyjnych we wrześniu 2004 r.(amortyzacja naliczana od października). Zużycie materiałów Założono zużycie materiałów do sprzedaży napojów, słodyczy oraz pozostałych usług na poziomie 75% przychodów ze sprzedaży tych usług. Zużycie energii Założono średni koszt poboru energii elektrycznej na poziomie 1400 PLN miesięcznie netto dla dla lokalu na Os. Zwycięstwa oraz 3000 PLN miesięcznie netto dla lokalu przy ul. Szwajcarskiej oraz średni roczny wzrost kosztu zużycia energii – 1,10. Usługi obce Koszt usług obcych to głównie koszt szkoleń, który wynosić będzie około 960 PLN na miesiąc, a jego coroczny wzrost wyniesie 1,10. Wynagrodzenia i narzuty Zakłada się następujące koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami pracowniczymi: - Kierownik Sieci CafeInternet: 3.400 PLN - Księgowa: 1600 PLN - Kadrowiec: 1/2 etatu: 340 PLN - Pracownicy obsługi CafeInternet: 1.000 PLN (12 pełnych etatów). Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie 10% rocznie. Pozostałe koszty Najem lokalu na Os. Zwycięstwa 3247: 7.040 PLN netto na miesiąc Najem lokalu przy ul. Szwajcarskiej 48: 10.400 PLN netto na miesiąc Łącza stałe SDI TP S.A.: 3.520 netto miesięcznie Powyższe koszty rosnąć będą o wskaźnik 1,05 w cyklu rocznym. Do pozostałych kosztów zaliczono również wydatki na promocję i reklamę na poziomie: - 10.000 PLN w roku 2000, 100.000 PLN w roku 2001 oraz 60.000 PLN w latach następnych. Nakłady inwestycyjne Wyznaczono następujące cele inwestycyjne: - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 98 sztuk w cenie około 5.800 PLN/sztuka - monitory 17’’ – 98 sztuk w cenie około 1.540 PLN/sztuka - sieć komputerowa na Os. Zwycięstwa 3247: 37.400 PLN - sieć komputerowa w lokalu przy ul. Szwajcarskiej 48: 64.000 PLN - prace adaptacyjne na Os. Zwycięstwa 3247: 36.000 PLN - prace adaptacyjne w lokalu przy ul. Szwajcarskiej 48: 79.600 PLN - opłaty jednorazowe związane z uzyskaniem stałego dostępu do systemu SDI za każde zakończenie łącza: 999 PLN (22 łącz), razem: 21.978 PLN - opłaty jednorazowe za przejęcie uprawnień do korzystania z usługi SDI: 450 PLN za każde łącze, razem: 9.900 PLN - ŁĄCZNIE: 968.198 PLN Nakłady inwestycyjne poniesione zostaną na przełomie sierpnia i września 2000 r. i uznane zostają za jednorazowe zakupy inwestycyjne. Nowe nakłady inwestycyjne Ze względu na szybki stopień umorzenia majątku Firmy, we wrześniu 2004 r. zaplanowano nowe nakłady inwestycyjne: - 98 zestawów komputerowych: 6.960 PLN za sztukę - 98 monitorów 17’’: 1.925 PLN za sztukę Założono więc wzrost ceny zestawu komputerowego o 10%, a monitora o 15% w stosunku do wartości na dziś. Kredyt inwestycyjny Okres kredytowania – 5 lat Zaciągnięcie kredytu: wrzesień 2000 r. Koniec okresu kredytowania: sierpień 2005r. Kwota kredytu: 320.000 PLN Stopa odsetkowa: 20% Spłaty rat kapitałowych i odsetek: kwartalnie Nie zakłada się karencji spłat rat kredytu. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności zakłada się niskie wskaźniki rotacji majątku obrotowego i zobowiązań. Zapasy – 8 dni Należności – 10 dni Zobowiązania bieżące – 12 dni Niezbędna minimalna kwota gotówki: 20.000 PLN Prognoza rachunku zysków i strat Nie zakłada się pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Podatek dochodowy: 2000 r. – podatek dochodowy od osób fizycznych – 19% zysku brutto minus 436,2 PLN. W roku 2001 nastąpi przekształcenie własnościowe z osoby fizycznej na osobę prawną w formie spółki z o.o. Podatek dochodowy od osób prawnych: 2001 r. – 28% zysku brutto 2002 r. – 28% zysku brutto 2003 r. – 24% zysku brutto 2004 r. – 22% zysku brutto 2005 r. – 22% zysku brutto Prognoza przepływów pieniężnych cash flow Założono udział kapitału własnego w Przedsięwzięciu na poziomie 600.000 PLN (gotówka na początek okresu) Środki pieniężne oraz wynik finansowy netto zaprojektowano w ujęciu skumulowanym Analiza wskaźnikowa Na potrzeby analizy zastosowano wskaźniki rentowności, płynności, rotacji i zadłużenia. Analiza progu rentowności Break Even Point Do kosztów zmiennych zaliczono: - Zużycie materiałów - Zużycie energii - Usługi obce Do kosztów stałych zaliczono: - Amortyzację - Wynagrodzenia i narzuty - Pozostałe koszty Analiza wartości zaktualizowanej netto NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR Stopa dyskontowa = 18% (przeciętna rentowność 52 – tygodniowych bonów skarbowych) Zakłada się brak znaczącej sezonowości sprzedaży Podatek dochodowy – płacony zaliczkowo 6. Wnioski Prognoza rachunku zysków i strat Ze względu na szybszy wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem aniżeli kosztów operacyjnych, rośnie zysk na sprzedaży, który w roku 2005 wynosi 2.101.592 PLN i jest wyższy niż w roku 2001 o ponad 72% co należy uznać za zjawisko bardzo korzystne. Podobnie kształtuje się dynamika zysku brutto oraz zysku netto, który w roku 2005 wynosi 1.636.122 PLN i jest wyższy od jego odpowiednika w roku 2001 o 94.6%. Wśród kosztów największą kwotę stanowi zużycie materiałów, wynagrodzenia i narzuty oraz pozostałe koszty, które łącznie w roku 2005 stanowią około 77% kosztów operacyjnych ogółem. W okresie prognozy najszybszym wzrostem charakteryzują się koszty zużycia materiałów, koszty zużycia energii oraz wynagrodzenia z narzutami. Prognoza przepływów pieniężnych Ze względu na planowane nakłady inwestycyjne ponoszone na przełomie sierpnia i września 2000 r. jednorazowo jako zakupy inwestycyjne stan gotówki na koniec tego roku wyniesie jedynie około 119.249 PLN. Nakłady te będą pokryte z kapitału własnego (gotówka na początek okresu = 600.000 PLN) oraz z kapitału obcego (kredyt inwestycyjny = 320.000 PLN). Dodatkowym zastrzykiem pieniężnym będzie wypracowana w roku 2000 nadwyżka finansowa. W następnych latach prognozy wygenerowane zostaną duże zasoby środków pieniężnych, a kolejne planowane inwestycje w sprzęt komputerowy i monitory w roku 2004 nie będzie dla Przedsięwzięcia żadnym obciążeniem. Stan gotówki na koniec roku 2005 wyniesie ponad 6.000.000 PLN co decydować będzie o znacznej nadpłynności finansowej. Prognoza bilansu Głównym składnikiem aktywów w okresie prognozy finansowej będzie majątek obrotowy płynny, czyli skumulowane środki pieniężne. Wynika to z zarówno z charakteru prowadzonej działalności, jak i z bardzo wysokiej dochodowości Przedsięwzięcia. Wśród pasywów najważniejszą pozycję stanowi skumulowany wynik finansowy netto. Kapitał własny oraz majątek obrotowy są elementami decydującymi w strukturze bilansowej Przedsięwzięcia. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki rentowności sprzedaży charakteryzują się stałym, choć malejącym wzrostem. Rentowność sprzedaży netto w roku 2005 osiąga poziom 47,1%, co oznacza, że każda złotówka uzyskana ze sprzedaży usług ogółem generuje 47 groszy zysku netto po opodatkowaniu. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE osiąga najwyższą wartość w roku 2001 (53,6%), później stopniowo maleje, co wynika z faktu, iż głównym składnikiem kapitału własnego jest właśnie zysk netto. ROE w roku 2005 wynosi 23,6% i jest to nadal bardzo korzystna wartość. Wszystkie trzy wskaźniki płynności charakteryzują się silnym wzrostem. Wysoka nadpłynność na 3 poziomach wynika z faktu bardzo dużej zyskowności Przedsięwzięcia i nieproporcjonalnie dużych pokładów gotówki w stosunku do zobowiązań bieżących. W przyszłości Firma będzie musiała zagospodarować wolne środki pieniężne. Rotacja zapasów, należności i zobowiązań nie zmienia się w okresie prognozy i wynosi odpowiednio:8,10 i 12 dni w skali roku, co uznać należy za wartość niską i bardzo pozytywną. Na uwagę zwraca fakt, iż rotacja zobowiązań jest wyższa od cyklu inkasa należności, co świadczyć ma o finansowaniu należności z kapitału obcego krótkoterminowego. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spada z 30,2% w roku 2000 do 1,6% w roku 2005, co wynika ze spłacanych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego. Potwierdza to wskaźnik dźwigni finansowej. Analiza progu rentowności Analiza BEP wykazuje rosnący poziom marży brutto. Stopa marży brutto w roku 2005 wynosi aż 84,7%, co wskazuje na nieznaczny udział kosztów zmiennych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Jednakże wartość kosztów stałych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży jest też dużo niższa, o czym świadczy wielkość progu rentowności. Próg rentowności informuje nas o wielkości przychodów ze sprzedaży niezbędnej do generowania nadwyżki przychodów nad kosztami. Marża bezpieczeństwa obrazuje zaś o ile musiałyby spaść przychody ze sprzedaży żeby zrównać się swoją wartością z kosztami. Im wyższa jest marża bezpieczeństwa, tym lepsza i bezpieczniejsza kondycja finansowa Firmy. Marża bezpieczeństwa jest wysoka i rosnąca. Osiąga ona w roku 2005 71,4% przychodów ze sprzedaży, co jest bardzo korzystną wartością. Analiza wartości zaktualizowanej netto NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR Analizę NPV sporządzono dla sprawdzenia kiedy zwrócą się poniesione na przełomie sierpnia i września 2000 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 968.198 PLN. Z analizy wynika, że poniesione nakłady zwrócą się na przełomie roku 2001/2002, co jest terminem bardzo szybkim i świadczy po raz kolejny o bardzo dużej rentowności Przedsięwzięcia. Potwierdza to bardzo wysoka stopa zwrotu z Przedsięwzięcia, która wynosi 71,14%. Wartość NPV jest dodatnia i wynosi 3.122.924 PLN. Inwestycja jest więc jak najbardziej opłacalna.