Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Atmosfera

Atmosfera - powłoka gazowa otaczająca ziemię. Sięga ok. 2000 km, korona ziemi - 20000 km, zawiera tlen, zapewnia wodę, chroni przed promieniowaniem. TROPOSFERA - sięga do 17 km nad równikiem i do 6km nad biegunami, zawiera 0,8 masy powietrza i H2O. Temp. Obniża się wraz ze wzrostem H: 0,6OC- na 100m. - gr. Normalny, 0.3OC - gr. Wilgotnoadiabatyczny, 1OC- gr. Suchoadiabatyczny, Ciśnienie maleje wraz ze wzrostem H, Temp. Na górze - (-55OC); TROPOPAUZA- cienka warstwa przejściowa - (-55OC); STRATOSFERA- sięga do 50km pod równikiem i ma 6-8km grubości nad biegunem,12-25km - (-55OC); 50km- 0OC bo O2 w O3+ ciepło, górna warstwa to ozonosfera - filtr UVA i UVB,STRATOPAUZA- jak TRP-0OC, MEZOSFERA(50-85km)-temp. Spada wraz ze wzrostem H do (-90OC),MEZOPAUZA - (-90OC), TERMOSFERA- [185-300(800)] - w dolnej części jonosfera, 120km-(100OC), kilkaset-(1000OC), EGZOSFERA-(800- ) - stopniowo przechodzi w przestrzeń międzyplanetarną, Temp. Się obniża aby w przestrzeni międzyplanetarnej osiągnąć (-273OC), Im większa wysokość tym mniejsze ciśnienie, Czynniki warunkujące temp. Powietrza w troposferze - kąt padania promieni sł. Zw. Z szer. Geogr., bliskość zbiorników wody, wysokość n.p.m., prądy morskie, ekspozycja stoków, charakter i barwa podłoża, gęstość i grubość pokrywy chmur, efekt cieplarniany - człowiek, Albedo - odbijane promieni sł. przez ziemię, Ciśnienie atmosferyczne to nacisk jaki wywiera pionowy słup powietrza na jednostkę powierzchni, Wiatr to ruch powietrza w dolnej troposferze w ukł. Poziomym lub skośnym. Pasaty są to wiatry stałe od zwr. Wyżu do równ. Niżu. Na N w kier. SE, na S w kier. NW. Monsuny powstają na skutek różnicy ciśnień jaka wytworzyła się nad lądem i oceanem, latem wyż nad wodą, zimą nad lądem, wieje od wyżu do niżu, tajfun tj. Monsun letni w zimie lub na odwrót. Bryza to wiatr o cyklu dobowym który wieje w dzień od morza do lądu, w nocy od lądu do morza. Cyklony powstają na skutek b.d. różnicy ciśnień w strefach ciepłych klimatów; Wiatry lokalne: Halny- wiatr ciepły o dużej sile, Bora- chłodny i suchy wiatr na wybrzeżu dalmatyńskim, Mistral- gwałtowny, chłodny i suchy wiatr w Prowansji(w dół Rodanu), Lodowcowy- od lodowca, Chinook- g. Skaliste, Schirocco- wiatr od Sahary na N, Dolinny- jest wynikiem różnicy temperatur masy powietrza przy ścianie i pod dnem doliny, Dzień do góry, Noc w dół