Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Anonim Gall
Anonim Gall

• ur. •


Anonim Gall (żył na przełomie XI i XII w.) - nie znany z imienia i narodowości mnich benedyktyński, autor najstarszej kroniki polskiej.
Kronika Galla Anonima spisana po łacinie, doprowadzona do 1113 r. stanowi cenne źródło do wczesnośredniowiecznych dziejów Polski.