Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A.

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: - marketing i dystrybucja - technologia Głównym konkurentem dla „Opoczna” S.A. jest firma Paradyż, dlatego będzie naszym układem odniesienia. Wybraliśmy firmę z Paradyża jako punkt odniesienia ponieważ znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Opoczna S.A. i ma ten sam rynek docelowy. „Ceramika Paradyż „ ma najwyższą sprzedaż i produkcję spośród konkurentów, tuż za firmą z Opoczna na całym rynku płytek ceramicznych. Wyroby te cechują się podobną jakością i ceną. Porównujemy także firmy pod względem technologii i działań marketingowych gdyż one decydują o rozwoju. Ponadto w przypadku firmy Opoczno te obszary są najlepiej zorganizowane i dlatego porównujemy je z działaniami jakie prowadzi konkurencja w celu jeszcze lepszego przygotowania się do walki z „mocną” konkurencją. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości działu marketingu Opoczna S.A. jest: a) Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian, b) Efektywność promocji, c) Polityka cenowa i jej konkurencyjność, d) Marka wyrobów, e) Asortyment produktów (udział w segmencie), f) Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów), g) Innowacje produktowe, h) Zakres systemu dystrybucji, i) Sprawność wspomagania sprzedaży, j) Personel działu marketingu. Wybraliśmy dział marketingu, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla działalności firmy w branży płytek ceramicznych. Od działalności tego obszaru przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim poziom sprzedaży, ustalenie cen, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a także kształtowanie wizerunku firmy na rynku, który pośrednio wpływa na to jak firma jest odbierana przez społeczeństwo i otoczenie instytucjonalne. Ponadto w/w obszary tj. efektywność kanału dystrybucji, marka wyrobu, mają decydujące znaczenie w pozyskiwaniu nowych klientów i utrwalaniu się w świadomości tych, którzy skorzystali już z oferty przedsiębiorstwa. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości technologii jest: a) Efektywność produkcji (wydajność i szybkość), b) Personel działu produkcji, c) Energooszczędność procesu technologicznego, d) Nowoczesność parku maszynowego, e) Jakość dostarczanych surowców, f) System powtórnego wykorzystywania półfabrykatów, g) Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Wybór działu technologii uzasadniony jest tym, że ma on bezpośredni wpływ na jakość płytek, wzornictwo, wytrzymałość i szeroka paleta rozmiarów. Czynniki te brane są pod uwagę przez potencjalnych klientów przy procesie decyzyjnym zakupu. ZBUDOWANIE PROFILU KONKURENCYJNEGO FIRMY MARKETING Zdecydowanie słaba strona Słaba strona Podobna sytuacja Silna strona Zdecydowanie silna strona Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian Efektywność promocji Polityka cenowa i jej konkurencyjność Marka wyrobów Asortyment produktów (udział w segmentach) Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów) Innowacje produktowe Zakres systemu dystrybucji Sprawność wspomagania sprzedaży Personel działu marketingu Ogólna ocena TECHNOLOGIA Zdecydowanie słaba strona Słaba strona Podobna sytuacja Silna strona Zdecydowanie silna strona Efektywność produkcji Personel działu produkcji Energooszczędność procesu technologicznego Ekologia procesu technologicznego Nowoczesność parku maszynowego Jakość wykorzystywanych surowców System powtórnego wykorzystania półfabrykatów Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych Ogólna ocena Pozostałe czynniki Zdecydowanie słaba strona Słaba strona Podobna sytuacja Silna strona Zdecydowanie silna strona Brak odp. certyfikatów ISO Duży udział płytek importowanych Sezonowość rynków zbytu Proces prywatyzacji Inwestycje krajowe i zagraniczne Sponsoring sportowców Zwiększenie mocy produkcyjnych Zmiany polityczne i gospodarcze Tempo wzrostu gospodarczego Polski Ogólna ocena PODSUMOWANIE ANALIZY Obszary działania Opoczno S.A. Paradyż (główny konkurent) Marketing i dystrybucja - Finanse / Zarządzanie ludźmi + Technologia - Produkcja - System zarządzania / Kolejność konkurentów 1 2 - konkurent jest dużo słabszy od firmy Opoczno S.A. / sytuacja porównywalna + konkurent jest silniejszy od firmy Opoczno S.A. SWOT ( na podstawie marketingu i technologii)