Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A
A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W nowoczesnym zarządzaniu znaczenia nabiera problematyka tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć czym chce być , jakie cele i w jaki sposób chce je osiągnąć , jakie ma szanse powodzenia i z jakimi zagrożeniami musi się liczyć w osiąganiu pożądanych pozycji . Kierownictwo przedsiębiorstwa musi więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania ( bieżące i przyszłe ) , czyli opracować koncepcję całościowego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji względem otoczenia . Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach niezmiernie zmiennego otoczenia i powszechnego braku stabilności . Czynniki te powodują, że kształtując strategię zarządzania przedsiębiorstwem jego kierownictwo musi sobie wyraźnie uzmysłowić, że dotychczasowe powodzenie przedsiębiorstwa nie jest żadną gwarancją jego powodzenia w przyszłości. W tych okolicznościach czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa staje się przewidywanie przyszłości. Przedmiotem naszych rozważań jest Firma „PETROBEL„ która znajduję się w miejscowości Poczesna koło Częstochowy. Została zarejestrowana w sierpniu 1998 r , a działalność podjęła 26 maja 1999 r. Firma ta powstała w drodze porozumienia udziałowców spółki prawa handlowego i dwóch osób fizycznych . Kapitał firmy składa się z aparatu w postaci działających Stacji Paliw i układu pieniężnego osób fizycznych . Łącznie jest to 6,3 mln zł. z czego na aport przypada 6,1 mln zł. Podstawową działalnością firmy jest handel w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu paliwami. Ponadto firma zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach „przystacyjnych”, oraz dzierżawą stacji . Struktura organizacyjna składa się z Prezesa , który kieruje firmą jako całością w oparciu o dział finansowy wkładający się z dwóch osób . Na drugim szczeblu znajdują się kierownicy prowadzący poszczególne działy i tak: Dział handlowy – 1 pracownik Dział Stacji Paliw – 1 pracownik , oraz 1 osoba prowadząca sekretariat i zajmująca się równocześnie kadrami . Łącznie firma zatrudnia 14 osób z czego 10 pracowników to pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym jako obsługa Stacji Paliw . Firma współpracuje z takimi koncernami jak : Petrochemia Płock , Petrochemia Gdańsk, Preem , oraz z miejscowymi lokalnymi dystrybutorami paliw , którzy dysponują importowanym paliwem . Jeżeli chodzi o sprzedaż to firma sprzedaje paliwo stacją paliw w województwie świętokrzyskim, oraz śląskim, a także prowadzi sprzedaż detaliczną na własnej stacji . Ponadto „PETROBEL „ współpracuje z firmami transportowymi , które dostarczają i odbierają paliwa do naszych kontrahentów . Dysponuje nowoczesnymi stacjami paliw , wyszkoloną kadrą i personelem , a także zapleczem w postaci nowoczesnych urządzeń komputerowych i oprogramowania umożliwiających bieżące śledzenie rozliczeń ,oraz monitoring dostaw i odbiorów . Ważnym „plusem „ firmy jest wysyłanie i przyjmowanie dostawy paliwa poprzez Internet . Wszelkie rozliczenia pieniężne prowadzone są z bankami poprzez system Home – banking . Co jest ważne w działalności firmy ? Otóż firma musi mieć jakiś określony plan działania , jest nim dążenie do rozwoju i maksymalizacji zysku przy jednoczesnym zwiększeniu majątku przedsiębiorstwa . Tym planem działania w przypadku tej firmy jest : - pozyskanie paliw dobrej jakości za jak najniższą cenę, - sprzedaż paliw na własnych obiektach w cenie nie wyższej niż konkurencja przy zapewnieniu standardu obsługi ponad ten, który oferuje konkurencja, - rozbudowa własnej sieci detalicznej poprzez zawieranie umów dzierżawy istniejących obiektów lub ich wykup od dotychczasowych właścicieli po korzystnych cenach ( najlepiej wykup zadłużonych obiektów), - rozbudowa sieci sprzedaży hurtowej dla małych stacji w promieniu 150 km. Na prowadzenie firmy może wpłynąć: Nawiązanie kontaktów - podpisanie korzystnych umów handlowych z największymi dystrybutorami. Umów dla odbiorców określonych mianem „duży hurt „ polegających na zasadzie im więcej odbierasz tym masz mniejszą marżę a co za tym idzie niższą cenę. Ponadto należy rozpatrzyć możliwość uzyskania paliwa z importu z niemieckich i czeskich rafinerii ( uzyskanie zezwolenia na import paliw). Uzyskanie zezwolenia na komponowanie paliw w oparciu o dostawy składników krajowych i importowanych. Załoga - obsługa stacji paliw ma również duży wpływ na działalność i powodzenie firmy, ponieważ odpowiednio wysoki standard obsługi, utrzymanie obiektu w czystości skłania klientów do wybierania właśnie tych stacji z naszej firmy , a to prowadzi do zadowolenia klientów i wzrostu sprzedaży . Znak firmy gwarantują miłą i uprzejmą obsługę , gotowość pomocy w przypadku jakiś zdarzeń losowych , dobrze zaopatrzone sklepy , czyste i pachnące toalety oraz konkurencyjne ceny paliwa . Firma gwarantuje odbiorcom małych stacji paliw o dobrych parametrach , konkurencyjnej cenie oraz zapewnia pewność i terminowość dostaw . Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość S Czynnik W S R W S R W S R 1. Doświadczona kadra kierownicza 30 4 120 20% 4 80 10% 4 40 2. Dobra lokalizacja 20% 3 60 10% 4 40 10% 4 40 3. Pewność i terminowość dostaw 10% 2 20 3% 3 9 15% 4 20 4. Dobre stosunki z partnerami 5% 3 15 10% 3 30 10% 4 40 5. Przeszkolony personel 5% 2 10 7% 3 21 5% 3 15 6. Duży kapitał 25% 4 100 20% 5 100 15% 5 75 7. Wyrobiona marka 8. Rozwinięty system informacji i komunikacji 10% 4 40 15% 4 60 9 Estetyka firmy 3% 3 9 5% 3 15 10. Konkurencyjne ceny paliwa 5% 3 15 15% 5 75 100% x 335 100% x 374 100% x 420 Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość W Czynnik W S R W S R W S R 1. Duża konkurencja 70% 3 210 35% 4 140 50% 2 100 2. Mało skuteczna reklama 15% 1 15 15% 1 15 25% 1 25 3. Brak specjalistycznego transportu 15% 1 15 20% 2 40 10% 2 20 4. Brak klientów " dużego hurtu " 30% 3 90 15% 1 15 100% x 240 100% x 285 100% x 160 Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość O Czynnik W S R W S R W S R 1. Pozyskanie surowców dobrej 60% 3 180 20% 4 80 15% 4 60 jakości 2. Nowe kontakty, umowy handlowe 20% 3 60 5% 4 20 20% 5 100 3. Nowe rynki zbytu 20% 2 40 15% 3 45 30% 5 150 4. Import paliwa 5% 3 15 10% 4 40 5. Przejęcie nowych stacji 20% 3 60 10% 4 40 6. Nowocześniejsze wyposażenie 35% 4 140 5% 3 15 ( dystrybutory) 7. Zezwolenie na komponowanie 10% 3 30 paliwa 100% x 280 100% x 360 100% x 435 Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość T Czynnik W S R W S R W S R 1. Polityka podatkowa 25% 3 75 35% 4 140 30% 5 150 2. Sytuacja międzynarodowa 10% 1 10 5% 1 5 0% 1 0 3. Ceny ropy naftowej 30% 3 90 10% 1 10 20% 2 40 4. Brak odbiorców 25% 2 50 30% 4 120 30% 3 90 5. Nowi konkurenci 10% 2 20 20% 4 80 20% 5 100 100% x 245 100% x 355 100% x 380 PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ S 335 95 374 90 420 260 W 240 285 160 O 280 35 360 5 435 55 T 245 355 380 Sytuacja SO, w jakiej znalazła się nasz firma dotyczy przedsiębiorstwa, w którym wewnątrz przeważają silne strony a w otoczeniu szanse. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi, czyli silnej ekspansji I zdywersyfikowanego rozwoju. W1 W2 W3 W4 S 1 1 1 1 1 S 2 1 1 0 0 W3 - Brak specjalistycznego S 3 1 0 1 1 Transportu S 4 1 0 0 1 W4 - Brak klientów hurtowych S 5 1 0 -1 1 S 6 0 0 0 -1 S 7 1 0 0 1 S 8 0 0 0 0 S 9 1 1 -1 0 S 10 1 1 1 1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 S 1 1 1 1 1 1 1 1 O7 - Zezwolenie na S 2 -1 0 1 0 1 0 -1 O3 - nowe rynki zbytu S 3 -1 1 1 1 0 0 0 Komponowanie paliw S 4 1 1 1 1 0 1 1 S 5 0 0 0 0 1 1 1 O5 - Przejęcie nowych stacji S 6 1 1 0 0 1 1 0 S 7 1 1 1 1 1 0 1 S 8 0 0 0 0 0 0 0 S 9 0 1 1 0 0 1 0 S 10 0 0 1 0 0 0 1 T1 T2 T3 T4 T5 S 1 1 -1 -1 1 1 S 2 0 -1 -1 1 1 T3 - Ceny ropy naftowej S 3 0 1 1 1 1 S 4 1 -1 0 1 1 T2 - Sytuacja m/maxi S 5 0 -1 -1 1 1 S 6 -1 -1 -1 0 0 S 7 -1 -1 -1 1 1 S 8 1 -1 -1 0 0 S 9 -1 -1 -1 1 1 S 10 1 1 1 1 1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 W 1 1 1 1 1 1 -1 1 W 2 -1 1 1 0 0 -1 -1 W 3 1 1 1 0 -1 -1 0 W 4 -1 1 1 1 0 -1 -1 T1 T2 T3 T4 T5 W 1 -1 -1 -1 1 1 T1 - Pakt podatkowy W 2 -1 -1 -1 1 1 T2 - System m/max W 3 -1 -1 -1 1 0 T3 - Ceny ropy naftowej W 4 -1 -1 -1 1 1 T T T T T O 1 -1 1 1 -1 1 T1 - Pakt podatkowy O 2 0 0 -1 1 1 O 3 -1 0 1 1 1 T4 - Brak odbiorców O 4 1 1 1 1 0 O 5 1 -1 0 -1 1 T5 - Nowi konkurenci O 6 -1 -1 -1 0 1 O 7 1 0 -1 1 1 Z analizy metody SWOT wynikają duże szanse dla naszej firmy. Aby mogła się prężnie rozwijać musimy dążyć do uzyskania zezwolenia na komponowanie paliw, co pozwoli obniżyć jego cenę, a przez to uzyskamy nowe rynki zbytu. Również dużą okazją jest przyjmowanie nowych stacji i rozszerzenie sieci handlowej w różnych regionach naszego kraju. Jednakże obok tak obiecujących okazji – szans pojawiają się trudności. Są one od nas zależne i niezależne.Trudności, z jakimi się obecnie zmagamy to brak specjalistycznego transportu. Obecnie musimy wynajmować samochody przystosowane do przewozu paliwa. Jednakże mamy nadzieję, że w przyszłym roku problem ten zostanie rozwiązany. Problemami od nas niezależnymi są przede wszystkim: - cena ropy naftowej, którą kształtuje rynek światowy a która w dużej mierze wpływa na cenę paliw, - polityka podatkowa duży podatek akcyzowy, który obciąża finalnego konsumenta, - duża konkurencja przejawiająca się z powstaniem nowych stacji, łączących się koncernów. Misja organizacji – jest strategicznym narzędziem ogniskowania działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym jej zadaniem jest prezentacja wizerunku przedsiębiorstwa. W długim okresie, innymi słowy określenie, czym przedsiębiorstwo chce być i dokąd zmierza? Przesłankami misji dla naszej firmy jest: - stworzenie sieci stacji paliw zaopatrywanych z własnych baz paliwowych, - współpraca z dużymi koncernami, bądź bezpośredni import oraz blending paliw, - docelowym wynikiem jest południowo – wschodnia i środkowa część Polski, - naszymi klientami są osoby fizyczne korzystające ze stacji paliw, - towarem oferowanym są paliwa silnikowe, olej opałowy do ogrzewania budynków, - pozyskanie technologii do blendingu pozwoli na uzyskanie satysfakcjonującej marży oraz na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, - filozofią firmy jest sprzedawanie paliwa i budowa nowych stacji paliw, - uzyskanie prężnej firmy posiadającej od 30 do 40 własnych stacji paliw, która będzie posiadała dwie bazy własne z taborem samochodowym gwarantującym sprawne i szybkie dostawy paliw do własnych obiektów oraz świadczące usługi dla naszych kontrahentów. Nasza Misja to: Misją przedsiębiorstwa „PETROBEL „ powstałego w 1998 r., którego kapitał wynosi 6,3 mln zł jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw płynnych dla południowo – wschodniej Polski. Realizowana poprzez kupno i budowę stacji paliw we współpracy z największymi koncernami paliwowymi, korzystając z jak najnowszych technologii na świecie zaopatrzenie, produkcji i sprzedaży oraz poprzez profesjonalną obsługę przy zaspokajaniu potrzeb i wymagań klientów. Misja „Petrobelu „ wynika z następujących wartości: 1/ W naszym działaniu kładziemy nacisk na uzyskanie i utrzymanie właściwego poziomu oferowanych przez nas paliw tak, aby klienci byli zadowoleni. 2/ Kluczem naszego działania jest dostosowanie się do potrzeb i wymagań klientów. 3/ Naszym równie ważnym celem jest dążenie do profesjonalizmu obsługi naszych klientów.Będziemy to budować w oparciu o kompetencję i motywację naszych pracowników, estetykę stacji i nowoczesne wyposażenie. 4/ Chcemy stać się najlepszą siecią stacji paliw w południowo – wschodniej i środkowej Polsce. Będziemy równocześnie najbardziej konkurencyjną, sprawną i nowoczesną siecią stacji. STRATEGIA ROZWOJU: W warunkach gospodarki rynkowej i ostrej konkurencji istotnym zagadnieniem dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa staje się planowanie długookresowe, które przybiera strategiczny charakter. Powodzenie w walce konkurencyjnej może dziś urealnić nie tylko prawidłowe formułowanie celów, ale również zapewnienie warunków ich realizacji poprzez przemyślane programy, które nazywamy strategiami. Strategia organizacji jest, zatem określana jako wzór posunięć i dróg opracowanych przez kierownictwo i w celu osiągnięcia pomyślnych wyników działania. Jest ona menagerskim opracowaniem planu gry do prowadzenia przedsiębiorstwa. Na strategię składają się cztery podstawowe elementy: - domena działania - strategiczna przewaga - cele do osiągnięcia - funkcjonalne programy działania W przypadku naszej firmy domeną działania jest opanowanie rynku paliwowego w południowej Polsce i sprzedaż paliw, oleju opałowego oraz świadczenie usług gastronomicznych w ramach własnych stacji paliw. Naszymi klientami są odbiorcy zarówno hurtowi jak i indywidualni zgłaszający zapotrzebowanie na paliwa płynne. Strategiczna przewaga. Aby ją osiągnąć musimy być w ramach wybranej domeny bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy. Osiągniemy to poprzez nowoczesne i łatwe w obsłudze wyposażenie, wyszkoloną kadrę a także za pomocą nowoczesnych urządzeń komputerowych i oprogramowania, umożliwiających bieżące śledzenie rozliczeń oraz monitoring dostaw i odbiorów. Ważnym plusem dla naszej firmy w ramach strategicznej przewagi jest wysyłanie i przyjmowanie zamówień dostawy paliwa przez Internet. Natomiast wszelkie rozliczenia pieniężne są prowadzone z bankami przez system Home – banking. Cele strategiczne, które chcemy osiągnąć w najbliższym okresie to: - nawiązanie współpracy z największymi producentami w kraju - możliwość zakupu paliw z importu - uzyskani zezwolenia na blending paliw - zakup bądź dzierżawa baz paliwowych - stworzenie komórki zajmującej się pozyskaniem nowych stacji - stopniowy zakup transportu specjalistycznego Funkcjonalne programy, czyli przełożenie koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy. W działaniu przedsiębiorstwa wykorzystuje się analizę bieżących przepływów pieniędzy dla podniesienia efektywności, wykorzystania środków finansowych, a tym samym obniżenia kosztów związanych z zaciąganiem kredytów. Przez kontroling zwiększa się rotacja środków pieniężnych. Literatura: M. Gierszewska, M. Romanowska: „Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa„